Pages

Sunday, October 28, 2012

Pink Session

Here are some pieces from the pink world.)) Most of them are gifts from our close family and friend. We were given some of them recently, the rest became the old classic we´ve been cherishing for a long time. Hope you´ll like it and may be get inspired.
And let us mention a famous quote of our big inspiration, Audrey Hepburn: "I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles."

Máme pro vás pár kousků ze světa růžové.)) Většina z nich jsou dárky od našich nejbližších. Některé jsme dostaly poměrně nedávno, jiné se pro nás staly cenností, které si opatrujeme už delší dobu. Snad vás potěší a třeba vás i nějakým způsobem inspirují.
A dovolte nám zmínit slavný citát naší velké inspirace, Audrey Hepburn: "Věřím v růžovou. Věřím, že smích je nejlepší spalovač kalorií. Věřím v líbání, v hodně líbání. Věřím, že je možné zůstat silnou, i když se vše ostatní kazí. Věřím, že šťastné dívky, jsou ty nejkrásnjší dívky. Věřím, že zítřek je novým začátkem a  věřím v zázraky."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Audrey and Pearl
Isabella Lenarduzzi, respectable and very intelligent social entrepreneur in Belgium represents here a part of Woman Inspiring Europe Calendar 2012 (European Institute for Gender Equality) and speaks besides other things why is pink colour important and why it should by a business colour:

Isabella Lenarduzzi, vážená a velice inteligentní belgická podnikatelka je zde představena jako součást Woman Inspiring Europe Calendar 2012 (Evropský institut pro genderovou rovnost) a mluví mimo jiné o tom, proč je podle ní růžová barva důležitá a proč by se měla stát barvou reprezentující byznys:


Here is just a funny video from the movie Funny Face starring Audrey Hepburn. The song is called "Think Pink":
Píseň s názvem "Think Pink" z filmu Usměvavá tvář v hlavní roli s Audrey Hepburn:


                                                                      


Sunday, October 21, 2012

Relaxing weekend

Sometimes when you plan too much, the plans usually do not work out. I was having a lot of plans which I was counting on for this weekend. But than I fell ill, so I am not going anywhere. It didn´t happen for a very long time for me to stay at home the whole weekend. So I had time to make things that I usually don´t have time for. It´s actually quite a relaxing time just being in a big T-shirt and warm socks:D. I am reading books that I didn´t finish once. I am playing piano and learning for the next week tests. But the next week from Wednesday I have autumn holiday at school! That means you can look forward to the new post:). I took few pictures of my piano and of some books I really fell for. Enjoy the next week as much as I will!


Když si něco moc plánujete, většinou to nevyjde. Měla jsem spoustu plánů na tento víkend, s nimiž jsem počítala. Ale potom jsem onemocněla. Už delší dobu se nestalo, že bych zůstala celý víkend doma, měla jsem tedy čas dělat věci, které normálně nestíhám. Je to vlastně docela pohoda ve velkém tričku a teplých ponožkách :D. Vracím se k rozečteným knížkám. Hraju na piano a učím se na testy. Příští týden od středy budu mít podzimní prázdniny a vy se můžete těšit na další příspěvek, který pro vás během volna připravíme. Nafotila jsem svoje piano a některé knížky, do kterých jsem se vážně zamilovala. Užijte si příští týden tak moc jako já!

XX
-Pearl                                  Reading on the window...What could be better?:)
                                  Čtení na okně...Je vůbec něco lepšího?:)Agatha Christie - The body in the library
This lady with her gripping writing can keep me with a book for hours. And it´s also great for studying English plus I can´t wait to discover who is the murder!

Tato dáma mě svým poutavým psaním dokáže udržet u knížky celé hodiny. Čtení této detektivky je skvělým způsobem procvičování angličtiny a navíc se nemůžu dočkat, až zjistím, kdo je vrah!

Oscar Wilde - The Importance of Being Earnest
I have never had that much laugh during reading a book.:)

Oskar Wilde - Jak je důležité míti Filipa
Snad ještě nikdy jsem se u knížky tolik nezasmála.:)

Sunday, October 14, 2012

Our city is Prague

A few pics taken in one nice afternoon.

Just wondering the city. For the thousandth time to feel its unique atmosphere. To laugh to our private jokes that nobody else gets. To stop and to tell how much we love each other...


Pár fotek, které jsme pořídily během jednoho příjemného odpoledne.

Jen tak se toulat městem, po tísící vdechovat jeho jedinečnou atmosféru. Smát se našem vtípkům, kterým nikdo jiný nerozumí. Zastavit se a říct si, že se máme rády...

XX
-Audrey & Pearl 
 

 
:P :D


 
 

Sunday, October 7, 2012

Designblok

Exhibition of the best Czech art - that´s Designblok. I am walking in the palace. I am listening to the reactions of the visitors. All around me I can hear enthusiasm, astonishment or even outrage. Some works are definitely new, unusual and inspiring but some of them are just funny (intentionally or not). All the rooms are worth seeing. I chose a few photos that I like. I consider buying a divider.:))) And how was your weekend?
 
Výstava těch nejlepších českých uměleckých děl, to je Designblok. Procházím Šporkovým palácem a poslouchám reakce lidí na jednotlivá díla. Ze všech stran slyším nadšení, údiv nebo dokonce pobouření. Některé výtvory jsou rozhodně nové, neotřelé a inspirující. Jinými se naopak pobavíte (ať už záměrně či ne). Všechny místnosti ale stojí za shlédnutí. Vybrala jsem pár fotek, které se mi líbí. Celkem zvažuju koupi paravánu.:))) A jak jste si užili víkend vy?

XX
-Pearl