Pages

Monday, September 30, 2013

Smaragd love

Do you remember my list of things I wanted to do this summer (this post)? Many items from this list were fulfilled for me in Ibiza, the island, where anything can happen. It´s not all about the parties, about cosmopolitans, sea and sun but about the whole atmospehere of this place which I´m afraid it is not possible to describe in the words or to capture in pictures (so I´m just going to show you pictures of my outfit hoping that some of you will appreciate that). It is mostly about a feeling that stays in your heart. And most of all it is about the person who you are lucky enough to share it with.

Vzpomínáte na můj seznam věcí, které jsem chtěla zažít o prázdninách (tento příspěvek)? Mnoho přání jsem si splnila na Ibize, ostrově, kde se může stát cokoliv. Nejde jen o ty parties, o cosmopolitany, o moře a sluníčko, jde o celou atmosféru tohoto místa  a tu, obávám se, není možné vyjádřit nějakými slovy nebo zachytit na fotkách (takže se omezím na to, že vám ukážu svůj outfit a snad i to některé z vás potěší :-) ). Jde spíš o ten pocit, který se vám usídlí v srdci. A nejvíc jde pak o to, s kým má člověk to štěstí jej sdílet.


Simple outfit: Smaragd H&M dress, vintage top, Paul´s Boutique clutch
Jednoduchý outfit: Smaragdové šaty (H&M), top (vintage), psaníčko (Paul´s Boutique)Sunset♥    Photographed by Marcos in Ocean Beach Club (San Antonio).

Thursday, September 26, 2013

Lukáš Lindner´s fashion show


Our friend Nena invited me to see her at Lukáš Lindner´s fashion show last week and I have to thank her again! It was just fabulous! When I came to the Lobkowicz palace I was little bit tired after a long day, but in the moment when the first model appeared all that tiredness was magically gone. For me it was a flow of inspiration. I had a feeling that the outfits are so beautiful that it can´t even be clothes. I think that it had to be a waterfall, lace wind and ruffle rain!
Lovely Friday
XX
-Pearl

Naše kamarádka Nena mě minulý týden pozvala, abych se na ní přišla podívat na přehlídku Lukáše Lindnera a musím jí za to znovu poděkovat. Bylo to úžasné! Když jsem přišla do Lobkowiczkého paláce, tak musím uznat, že jsem byla po dlouhém dni docela unavená, ale v momentě kdy se objevil první model, byla všechna ta únava kouzelně pryč. Začal totiž nekončící tok inspirace. Dokonce jsem až měla dojem, že jsou modely tak krásné, že to ani nemůže být oblečení. Myslím, že to byl vodopád, krajkový vítr a volánkový déšť!
Krásný pátek
XX
-Pearl

Sunday, September 22, 2013

Prague Fashion Weekend 2013

 Take a look at photos from yesterday´s fashion show at Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013. And let us know through the comments which collection you like the best. 
Good night!
XX
Podívejte se na fotky z včerejších přehlídek v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013 a dejte nám vědět, která kolekce se vám nejvíce líbí.
Dobrou noc!
XX
-Pearl


The star of the MBFW Jimmy Choo:

Ivana Kaňovská:
 Jakub Polanka: (Btw I need that snapback!)

Kateřina Geislerová:

Stinak:

Monday, September 16, 2013

La Perla

Last night we went to see La Perla fashion show and we were amazed! This India inspired collection is made from silk and lace. You can go through photos of us and our friends and also few photos from the collection. We wish you good night!

Včera večer jsme navštívily přehlídku La Perla a byly jsme naprosto ohromené! Tato Indií inspirovaná kolekce je ušita převážně z hedvábí a krajky. Můžete si prohlédnout fotky nás a našich přátel a také ochutnávku kolekce. Přejeme dobrou noc!

XX
-Audrey and PearlWith our dear Nena ♥ and Tomáš


 With amazing blogger Eva  
 
Lenka Vacvalová a její originální outfit
 
Jako vždy půvabná Barbora Bergová, organizátorka

This bracelet is made by Audrey :)

Sunday, September 15, 2013

Fashion shows

Yesterday on the fashion shows I had a thought that in every profession there´s a slight moment when you realize that all the hard work was worth it. I guess for a musician it´s the moment of the album realise, for a writer it´s the book realise, for a fashion designer it´s the final défilé. You can see it on the designer´s eyes how much he enjoys that few seconds of the applause. It´s his reward for all the drawing, designing, pinning and sewing. Last night I again realised that it´s my dream that I want to live someday. 

Včera během přehlídek mě napadlo, že v každém povolání je jeden malý moment, kdy si uvědomíte, že celá ta tvrdá práce stála za to. Pro muzikanta je to asi moment, kdy poslouchá své nové album, pro spisovatele je to zase moment, kdy drží vytištěnou verzi své knihy. Pro návrháře je to moment závěrečného defilé. Vidím to návrhářům v očích, jak moc si užívají těch pár sekund potlesku. Je to odměna za všechno to kreslení, navrhování, špendlení a šití. Včera večer jsem si znova uvědomila, že to je můj sen, který chci jednou prožít.
XX
-Pearl

Lukáš Macháček 13/14

  Tatiana Kováříková


Saturday, September 14, 2013

Fashionable Saturday

Good evening our dear readers!
I spent the Saturday afternoon on a picnic with bloggers that I was very happy to meet. Then I headed to Fashion week again where my friends were waiting. I saw amazing fashion shows by Lukas Machacek and by Titiana Kovarikova. I will post some pictures tomorrow so stay tuned. :)
 
Krásný večer milé čtenářky a milí čtenáři!
Sobotu odpoledne jsem strávila nejprve na pikniku s dalšími blogerkami, které jsem velmi ráda poznala. Potom jsem se vydala opět na Fashion Week, kde na mě čekali kamarádi. Viděla jsem dvě naprosto úžasné přehlídky Lukáše Macháčka a Tatiany Kováříkové. Zítra sem přidám fotky nějakých jejich modelů, tak se máte na co těšit.
 XX
-Pearl
 
 
 


 I wrote a Czech sign on my T-shirt that means The last romantic (and yes, I am the last one) :) The flower headband is also made by me. :)
 
Na tričko jsem si napsala nápis Poslední romantička (Ano, jsem vážně poslední) :) Květinovou čelenku jsem si taky vyrobila sama. :)

 
 In the morning I had a feeling that I have absolutely nothing to wear so I designed this skirt from a sheet. :D So my today´s motto is BE CREATIVE!

Ráno jsem měla pocit, že nemám vůbec nic na sebe, tak jsem ještě navrhla a ušila tuhle sukni z prostěradla. :D Proto je moje dnešní motto BUĎ KREATIVNÍ!