Pages

Monday, July 29, 2013

The Fate

Věříte v osud? Otázka, s kterou jste se už určitě setkali. Pokud se vás na ni nikdo nikdy nezeptal, určitě vám ji alespoň jednou položil sám život. Někdy se totiž objevíme v situaci, kdy si říkáme, jestli určitá událost v našich životech je pouhá náhoda nebo jestli je to ten pohádkový osud. Freud kdysi řekl, že náhoda neexistuje. Znamená to tedy, že i Popelka si při útěku z plesu uvědomila, že na ní vlastně princ nemá ani číslo a nejrychlejší způsob, jak to napravit bylo prostě náhodou ztratit botu? Z vlastní zkušenosti bych i řekla, že to je docela možné. Někoho tak náhodou" potkáte, ale přitom víte, že stejnou cestou musí jít vždycky v pět hodin v pátek odpoledne. Co když se ale stane taková náhoda, která vám úplně změní život? Kamarádka mi jednou vyprávěla, že jí ujela tramvaj. Naštvaně nastoupila do jiné o 10 minut později a potkala tam svého současného manžela. Proto i já věřím, že nějaký ten osud existuje a ať už je to cokoliv, není to jenom náhoda.

Do you believe in fate? That is the question you have certainly heard before. Because if anyone haven´t ever asked you that question, it is very likely that your life has. Sometimes we are in a situation when we wonder if it is just a coincidence or if it is the fairytale fate. Freud once said that the coincidence doesn´t exist. Does that mean that Cinderella while running from the ball realized that the prince didn´t even have her phone number and the only quick solution was to loose her shoe by accident?  From my own experience I would say it is possible. You “incidentally“ meet someone but you know that he/she has to go that way every Friday afternoon about five p.m. But what if the changing life coincidence happens? My friend once told me how she missed her tram. So she got in another tram ten minutes later and she met there her husband. That´s why I believe that some kind of fate does exist and whatever it is, it is not a coincidence.   

XX from Rome
-Pearl

 
Thursday, July 25, 2013

Abbey Road

Here comes the sun…Here comes the sun…nice day…I am writing this post and the sun is really coming up. I just can´t imagine some situations in my life without The Beatles songs. In exact time some tracks play in my mind. She loves you yeah yeah yeah…Audrey often says that she´s glad I didn´t live in the time of Beatlemania because I would be the craziest fan. Well, of course I would. Beatlemania is sometimes happening in my room when I put on their album and I dance and sing very loudly. In London I had to take a picture on famous Abbey Road just like Beatles did. It meant so much for me also because they are the authors of mine and Audrey´s life motto: 
ALL YOU NEED IS LOVE!

Here comes the sun…Here comes the sun…nice day…Píšu tenhle příspěvek a slunce vážně teprve vychází, nějak si určité situace v životě neumím představit bez písniček Beatles. V určitou dobu mi potom ty písničky prostě začnou znít v hlavě. She loves you yeah yeah yeah yeah… Audrey mi často říká, že je štěstí, že jsem nežila v době Beatlemanie, protože bych byla jednou z nejšílenějších fanynek. Samozřejmě, že bych byla! Beatlemanie ale často probíhá doma u mě v pokoji, když si pouštím jejich alba a zpívám a tancuju, jako kdybych vypadla ze šedesátých let. V Londýně jsem se proto musela vyfotit na slavné Abbey Road, jak přecházím přechod jako kdysi Beatles. Znamenalo to pro mě opravdu hodně, už jenom třeba proto, že oni jsou autoři mého a Audreyina životního mota: 
ALL YOU NEED IS LOVE!
 
xx
PearlSunday, July 21, 2013

London Dates

In the streets of dreamy London I couldn´t stop thinking about dates. Who invented the famous rendez-vous? And how do you even know that you are on one? If you belong to those people who in an old fashion way still use this word (like I do) or even if you belong to the other half who rather say catching up, hanging out or meeting,  it´s still the same. There´s an afternoon or evening full of embarrassed moments waiting for you. For example when your new potential boyfriend is trying to get closer to you and you have no idea if he wants to kiss you or you are reading the situation completely wrong.  You are trying to look, speak and act in the best way and to look like you don´t care too much and  that your hands are not shaking at all in the moment…Well but then there are those dates when you actually forget about everything and after two cappuccinos, one movie and a long walk you feel just like YOU.  It happens - I would say - once in twenty dates? And that´s the main reason why we take the risk of the first date because we may find a person who can finish our sentence for us…

V ulicích snivého Londýna jsem pořád musela přemýšlet o rande. Kdo vlastně vynalezl to slavné rendez-vous? A jak vůbec poznáte, že na jednom takovém jste? Pokud patříte k těm lidem, kteří stále zastarale používají slovo rande (jako já), nebo jestli jste raději zastánce výrazu schůzka, sejít se nebo zajít na večeři, je to pořád to stejné. Čeká vás odpoledne nebo večer plný trapných momentů. Například když se váš nový potenciální přítel k vám nakloní a vy nemáte ponětí, jestli se vás snaží políbit, nebo jestli celou situaci chápete úplně špatně. Snažíme se vypadat, mluvit a chovat, jak nejlépe umíme. Zároveň ale nedat tak moc najevo, že máme o dotyčného vážně zájem a že se vám v té chvíli klepají ruce…Pak jsou ale ty rande, kdy na všechno ostatní zapomenete a po dvou kapučínech, jednom filmu a dlouhé procházce se cítíte prostě SAMI SEBOU. Stane se to tak řekněme na jednom z dvaceti? A to je ten hlavní důvod, proč stále riskujeme a chodíme na první rande, protože můžeme najít člověka, který za nás umí dokončit naši větu…

xx
Pearl


  
Tuesday, July 16, 2013

Agatha Christie London Memorial

At the end of Cranbourn Street in London there is only one year old memorial of a unique lady considered one of the most influential writer of the 20th century, the queen of crime: Agatha Christie. I´ve been admiring and loving her detective novels since I was like twelve years old. My most favourite Agatha´s books are Partners in crime (main characters are two amateur detectives),  Death in the clouds (her the very first book I´ve read) and The Murder of Roger Ackroyd and Five Little Pigs - all of these three cases are solved by my most favourite detective, best detective of all times, monsieur Hercule Poirot.
Me and Pearl were also lucky enough to see the world´s longest running show (for 61 years!) in St. Martin´s Theatre (few metres from this memorial) -  a play called The Mousetrap by Agatha Christie. It was one of a kind experience! I will be always grateful for that.

Na konci londýnské ulice Cranbourn je teprve rok starý památník jedinečné dámy považované za jednoho z nejvlivnějších spisovatelů 20. století, královny detektivek, Agathy Christie. Její detektivky miluju a obdivuju už od svých asi dvanácti let. Mými nejoblíbenějšími knihami jsou Zločiny pro dva (hlavní postavou je dvojice amatérských detektivů), Smrt v oblacích (to byla moje první) a Smrt Rogera Ackroyda a Pět malých prasátek - tyto poslední tři všechny vyřeší můj oblíbený detektiv, nejlepší detektiv všech dob, monsieur Hercule Poirot.
S Pearl jsme dokonce měly to štěstí vidět vůbec nejdéle hranou divadelní hru na světě (po dobu 61 let!) v St. Martin´s Theatre (ležící jen pár metrů od tohoto pomníku), jejíž autorkou je Agatha Christie. Hra se jmenuje Past na myši. Byl to zcela nezapomenutelný zážitek, za který budu vždycky nesmírně vděčná.

xx
Audrey

 We went to this place the same day as to Hyde Park so we still have the outfit from the previous post. I hope you can forgive us:). We just really wanted to share with you this amazing place.
Šly jsme sem ve stejný den jako do Hyde Parku, takže máme stejný outfit jako v předchozím příspěvku:). Doufám, že nám to odpustíte, chtěly jsme se s vámi podělit o tohle skvělé místo:).
 
 
 
I´m pointing at my favourite character of Agatha Christie´s books: a Belgian detective Hercule Poirot. On the memorial you can also notice a motive of a typewriter, a train which refers to her famous book Murder on the Orient Express or a character Miss Marple.
Ukazuju na mojí oblíbenou postavu z knížek Agathy Christie: belgický detektiv Hercule Poirot. Na pomníku si můžete všimnout i motivu psacího stroje, vlaku odkazujícího na slavnou knihu  Vražda v Orient expressu nebo postavy slečny Marplové.
 
 
On the left: The third book from the left is a book with the name written in Czech: Vlak z Paddingtonu. On the right: One of my most favourite book is called Partners in crime.
Vlevo: Třetí kniha zleva je nadepsána v češtině: Vlak z Paddingtonu. Vpravo: Jedna z mých nejoblíbenějších knih se jmenuje Zločiny pro dva (Partners in crime).
 
 
 
 
 

Sunday, July 14, 2013

Hyde Park relax and other amazing London places

Here is another London post for you, guys!  It was shot mostly in Hyde Park where we had the greatest rest. Then you can find some pics taken near Big Ben, Buckingham Palace or London Eye. Hope you are having a fabulous holiday!
A je tu pro vás další post z Londýna! Fotily jsme hlavně v Hyde Parku, kde jsme si skvěle odpočinuly. Na dalších fotkách nás najdete poblíž Big Bena, Buckinghamského paláce nebo London Eye. Doufáme, že si někde krásně užíváte prázdniny!
xx
Audrey and Pearl
 
 


 
 
 
  


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Monday, July 8, 2013

London Street Style

Here is our first post from London. We enjoyed a lot taking pictures and meeting such interesting people. Especially men street fashion took our breath away :). It feels like guys in London don´t hesitate to be extravagant, elegant and classy on their regular days, for example on a way in a subway. One of the most fascinating things about London from our point of view is how cosmopolitan it is. And people seem to be so nice. We had many situations in which we needed help and so many people seemed to care if we were lost or needed something.
You can look forward to other London posts that we are preparing for you!

Máme pro vás první příspěvek z Londýna. Moc jsme si užívaly focení a seznamování se s tolika zajímavými lidmi. Zvlášť nás uchvátila pánská streetová móda:). Zdá se, jakoby se pánové v Londýně nebáli extravagance, elegance a obecně stylu, a to i v běžný den, například během cesty metrem. Londýn nás kromě dalších věcí fascinuje především tím, jak moc je kosmopolitní. A lidé se zdají být tak milí. Mnohokrát jsme se ocitly v situaci, kdy jsme potřebovaly pomoct a byly jsme mile překvapeny, kolik lidí se nás zeptalo, zda potřebujeme poradit kudy jít nebo něco jiného.
Můžete se těšit na další londýnské příspěvky, které pro vás připravujeme!

xx
Audrey and Pearl