Pages

Sunday, February 23, 2014

Cinderella for the night

Nowadays a ball is the only event where we can openly be princesses. So we make updos, we take long dresses with trains, which we complete with high-heeled shoes. But because we're not in a fairy-tail, we don't have to be at home by midnight, which means we can dance the night away. But already smart Cinderella knew that losing your shoe can be a good pick up trick. The Sleeping beauty  next recommends to pretend tiredness if the wrong prince is bothering you. Me and Audrey are for a long time inspired by Rapunzel's hairstyle (from Tangled). :) Simply fairy-tails still have a lot to say, so live your own one (not only at the ball)!

XX
-Princess Pearl


V dnešní době je ples vlastně jedinou událostí, kde si všechny můžeme otevřeně hrát na princezny. Takže si vyčešeme vlasy, vezmeme si dlouhé šaty s vlečkou, které ještě doplníme pohádkovými střevíčky. Protože ale nejsme v pohádce, tak nemusíme být do půlnoci doma, takže si můžeme užívat ve víru tance až do rána. Ale už chytrá Popelka věděla, že ztráta boty může být dobrým seznamovacím trikem. Růženka zase doporučuje předstírat únavu, pokud vás obtěžuje ten nesprávný princ. Já s Audrey se zase účesem už dlouho inspirujeme Dlouhovláskou. :) Zkrátka pohádky mají stále něco do sebe, proto žijte tu vlastní (nejenom na plese)!

XX
-Princezna Pearl


PearlAudrey
With parents
S rodiči ♥
Friday, February 14, 2014

Don´t waste one day just because it´s Valentine´s

Some people hate St Valentine´s day and say that they can celebrate love every day even without the commercial pressure. Others try to plan the perfect evening to the last detail. None of these ways is probably ideal. Let´s be honest, you Valentine haters, do you really celebrate love every day (or at least every week or month)? And on the other hand is the meaning of Valentine´s day to get the biggest bouquet of flowers? For me Valentine´s day is now an opportunity to celebrate all kinds of love by all possible ways. And it is just up to us how and with whom we use this opportunity. My Valentine is definitely my whole loving family which means my parents, Pearl, grandmas, grandad and other relatives and of course my boyfriend and my best friend Nena.Někdo Valentýna nesnáší a tvrdí, že lásku může slavit každý den i bez komerčního tlaku. Jiní se zase snaží do puntíku tento večer naplánovat tak, aby bylo všechno perfektní. Ani jedna cesta ale nejspíš není ideální. Vždyť ruku na srdce, vy kdo Valentýna pranýřujete, jste si jistí, že lásku opravdu slavíte každý den (nebo aspoň týden, měsíc)? A na druhou stranu,  je opravdu smyslem Valentýna dostat ten největší pugét růží? Pro mě je dnes Valentýn spíš příležitostí k oslavě všech druhů lásky všemi možnými způsoby. A je  jen na nás, jak a s kým tuto příležitost využijeme. Mým Valentýnem je rozhodně moje celá rodina, do které už kromě rodičů, Pearl, babiček, dědy a dalších příbuzných samozřejmě počítám i svého přítele a svojí nejlepší kamarádku Nenu.

Krásného Valentýna všem!♥
xx
Audrey


Nena woke me up today and I was very glad because we spent a great morning and made a few pictures for you. Here you will be able to find her Valentine´s post soon: http://www.nenathearistocrat.com/
Nena mě dneska vytáhla z postele a byla jsem moc ráda, protože jsme strávili skvělé dopoledne a udělaly jsme pro vás i pár fotek. Tady brzy uvidíte její valentýnský příspěvek: http://www.nenathearistocrat.com/
Sunday, February 9, 2014

Sunday Chocolate Cake

After a very very long period of studying I can finally enjoy some relax time so I took some pictures of my today´s outfit for you, guys. I had a lovely afternoon with Nena in Café Louvre (notice that chocolate cake-it is delicious!).
 I would like to also express a big thank you for your support during the blog-break. Pearl and me do really appreciate it!


Po dlouhém a ještě delším období učení si konečně můžu dopřát trochu odpočinku, a tak jsem pro vás také vyfotila svůj dnešní outfit. Strávila jsem půvabné odpoledne s  Nenou, zašly jsme i do Café Louvre (všimněte si toho čokoládového dortu - je vynikající!).
Ráda bych také vyjádřila velký dík vám všem za vaší podporu během blogové odmlky, moc si jí s Pearl vážíme.

xx
Audrey