Pages

Sunday, April 28, 2013

Timing is everything


Through the week I am almost always having loaded schedule and so I am having everything planned on minutes, sometimes even  on seconds. While running I am polishing my nails, I am studying on exams during the previous lesson and I am writing new posts during a night just like this one. My family often tells me if I shouldn´t slow down. But I couldn´t imagine my life without being in a hurry. And I am really glad that I don´t have the answer for question: "What are you doing when you´re bored?" Luckily I have the luxury of never being bored.
Lately I am enjoying travelling between individual events or schools. You never know who you can bump into (known or even unknown). When I am changing trains or when I have to make a transfer from train to metro I am always listening to the best playlist and I have to smile. When I take a look around and I see a person reacting to my smile or my moves to the beat then I have to smile even more. In that specific moment it´s like the train would stop for a moment in a tunnel and there´s just one positive energy all around because of those two smiles. That´s why I started to realize that people, who don´t even know each other, influence themselves with signals. For example people who are running up stairs from the tube can give you a signal that you might catch your metro and for once be on time where you need to be. I would like to send my positive signals everywhere. So if you meet a smiling girl with headphones, a pocket mirror, a sketch of new design or with a notebook in my hand don´t hesitate to ask me on anything. Do you need to know what way you should go, why am I smiling so much or what am I listening to? Or have we already changed our smiles on a tram?:-)

Přes týden mívám skoro vždycky časově dost nabitý program, a tak mám všechno naplánované přesně na minuty někdy snad i na sekundy. Třeba nehty si lakuji za běhu, na testy se učím o předešlé hodině a nové příspěvky píšu po nocích jako je tahle. Rodina mi často říká, jestli toho na mě není moc. Mě by ale život bez spěchu asi nebavil. A jsem strašně ráda, že vážně neumím odpověď na otázku: "Co děláš, když se nudíš?" Mám to štěstí, že jsem se snad ještě nikdy nenudila.
Poslední dobou mě hrozně baví cesty mezi jednotlivými akcemi nebo školami. Nikdy nevíte, na koho narazíte ať už známého nebo neznámého. Když přestupuji z vlaku na metro nebo z vlaku na vlak, to už je vlastně jedno, a v uších mi hrají ty nejlepší písničky, musím se z toho usmívat. Když se kouknu kolem sebe a vidím někoho reagujícího na můj úsměv a pokyvování do rytmu, musím se usmát ještě víc. V té chvíli jakoby se vlak zastavil v tunelu a všude kolem byla jedna pozitivní a naplňující energie těch dvou úsměvů. Začala jsem si proto uvědomovat, že i lidé, kteří se neznají, na sebe vlastně vzájemně působí signály. Třeba signály lidí spěchající po schodech nahoru z metra vám řeknou, že vám vyšlo načasování a metro nejspíš stihnete a jednou možná přijdete brzo tam, kam potřebujete. Ráda bych proto svůj šťastný signál rozeslala na všechny strany. Jestli tedy někdy potkáte pousmívající se holku se sluchátky, zrcátkem, návrhem nového modelu nebo sešitem v ruce, určitě se mě zeptejte na cestu, na náladu nebo třeba na to, co zrovna poslouchám. Nebo jsme si už někdy měnili úsměvy v tramvaji? :-)

XX
-Pearl

All the pics are taken by Kíťa Zahradníčková (Thank you very much once again ♥!). We made them yesterday at old tracks that used to head to the brewery.

Všechny fotografie byly pořízeny Kíťou Zahradníčkovou (ještě jednou jí za všechno moc děkuji ♥!). Jsou vyfoceny ve Velkých Popovicích na starých kolejích, které dříve vedly do pivovaru. 

Shoes from new collection Pointer footwear(http://www.pointerfootwear.com/) They look so cute with those funny doted socks. :)
Boty z nové kolekce Pointerfootwear (http://www.pointerfootwear.com/). Vypadají skvěle s mými puntíkovanými ponožkami. :)


Sunday, April 21, 2013

Dresden again ♥

A woman´s purse...Yes there´s a lot of myths about it. For example some say, that you can´t look to a girl´s purse without a permission. Like there´s a secret hidden inside. Well let me tell you, it´s not that hot! There are just stuffs that you don´t need to know we have with us.When a lady goes on  a night out she has everything prepared. In my case I never forgot: mobile phone, ID, keys, money, tissues, powder, brusher for powder, lipstick, bobby pins and party feet into my high heels. But what I like the most about purses is the moment when you wake up after party and you open the purse again. There´s a lot of stuff that weren´t there before: bills from cocktails, business card from that cute boy, ticket to a concert of your favourite band, napkin smeary with lipstick or an empty candy wrapper. It reminds me how much I have enjoyed the night. Where does a man put these things? I tried to figured it out many times. But it will always be a mystery for me just like a purse for a man.

Dámská kabelka...Ano, je o ní nespočetně mýtů. Například někteří tvrdí, že do dámské kabelky se nemůžete bez dovolení podívat, jako by v ní bylo ukryto vzácné tajemství. Věřte mi, zas tak žhavé to není! Jsou tam jenom drobnosti, které nepotřebujete vědět, že máme s sebou. Když někam dáma večer jde, tak má obsah kabelky vždy perfektně připravený. V mém případě mi v kabelce nikdy nechybí: mobil, občanka, peníze, kapesníky, pudr, štětec na pudr, rtěnka, pinetky a party feet do vysokých podpatků. Ale co miluju na kabelce nejvíc, je ten moment, když se ráno po párty probudíte a znovu ji otevřete. Najdete tam totiž spoustu věcí, které tam před tím nebyly jako účty za koktejly, vizitka od toho hezkého kluka, odtrhnutý lístek na koncert vaší oblíbené skupiny, ubrousek s obtiskem rtěnky nebo prázdný obal od bonbónu. Vždycky mi to připomene, jak skvělý večer to byl. Kam dávají tyhle věci muži? Snažila jsem se to zjistit mnohokrát, ale asi to pro mě bude vždycky záhada jako moje kabelka pro ně.

XX
-Pearl

On the trip to Dresden it was finally warm! And this is my first spring ice - cream (macron flavour). Yummy!
 
Na výletě do Drážďan bylo konečně teplo! A tohle je moje první jarní zmrzlina s macrónkovou příchutí.
 
 
I love Converse shoes. Shoes keep it clean bur sneakers get dirty! :)
 
My friend Anette and me on a Starbucks coffee break after viewing the Zwinger gallery.
 
Moje kamarádka Anette a já si dáváme kávovou pauzu po obrazárně Zwinger.
 
Zwinger gallery Dresden
Obrazárna Zwinger v DrážďaněchPhotographed by: Jana Nová (Thank you ♥)

Sunday, April 14, 2013

Do you have your dream room?

Me and my boyfriend have recently celebrated our anniversary at Červený Hrádek (Red Castle) Chateau. Among others I was enthused by this cute exhibition of prams, there. One lady lent the chateau a part of her private collection, from which the oldest prams dated back to the turn of the century. I can imagine a few bouncers as a part of my dream vintage room:). It´s very spacious, white and bright and there are some things my grandparents and great-grandparents had like their piano or a lilac painting. Plus there is a big closet, a divider, shelfs for jewelry, gramophone, vintage bookcase and a divan where I could read my favourite classics... And how does your dream room look like?
I wish you a very romantic and sunny day.

Nedávno jsme s přítelem oslavili výročí na zámku Červený Hrádek. Během prohlídky mě zaujala sbírka historických kočárků, které jsem pro vás prostě musela nafotit. Jistá dáma půjčila zámku část své sbírky, jejíž nejstarší modely pocházely z přelomu století. V hlavě mám už delší dobu takový vysněný vintage pokoj a pár kousků z této výstavy by se mi tam moc hodily:). Byla by to prostorná, prosluněná a bílá místnost s několika poklady po mých prarodičích a praprarodičích, pianem a zátiším s šeříky. A nechyběla by ani velká skříň, paraván, poličky na šperky, gramofon, vintage knihovna a divan, na kterém bych se mohla uvelebit a číst si svoje oblíbené klasiky... A jak vypadá váš vysněný pokoj?
Přeju vám všem romantický, prosluněný den.

xx
-AudreyWearing: Lady Cameo rope, earrings (anniversary gift from my boyfriend♥), pearls from an Italian flea market:),
Mám na sobě: župan z Lady Cameo, náušnice (dárek k výročí♥), perly z blešího trhu kdesi v Itálii:),
 
 
 
My parents and Pearl gave me this ring for my 21th birthday and I absolutely love it and wear it only by special occasions. It is from an antique shop in Florence. My love♥.
Tento prstýnek jsem dostala ke svým jednadvacátým narozeninám od Pearl a rodičů. Naprosto ho zbožňuji a nosím jen při výjimečných příležitostech. Byl zakoupen ve florentském starožitnictví. Můj zamilovaný♥.
 
 


                                                          
                                                                       That pram exhibition:
                                                                       Ona výstava kočátků:

   

                                                   Photographed by Marcos at: Červený Hrádek

Sunday, April 7, 2013

I will catch you if you fall...

As you may know Justin Bieber is right now All around the world on his Believe tour and we were part of it! Me, Audrey and our mum took a train to Vienna just to see him alive. I really can´t express everything I would like to tell you about the concert because I have some many feelings I will never forget. So I would definitely need more than just one post to tell you how much amazing it was. Accidently we got as closer to Justin as possible. Wow, I couldn´t believe how close he was that I almost feint (as a lots of other fans there). His voice, his moves, the show, the dancers, the fireworks and mainly him - everything was perfect. I can hear the scream of girls until now: -You say Justin, I say Bieber. Justin.-BIEBER! But being a real belieber is not just about loving the music. It´s also about how he inspires people. He taught us how to Never say never! And how to Believe! How to always follow our dreams. How no matter where in our lives we are right now and no matter how hard it is, we have to remember that Everything´s going to be alright. And that he will catch us if we Fall. We catch ourselves in our family. Because everyone of us sometimes falls. We are angels who forgot how to fly...Trust me it´s working if you Believe.
We ♥ you Justin!

Jak možná víte, Justin Bieber je právě kolem celého světa: All around the world na své Believe tour a my toho byly součástí! Já, Audrey a naše maminka jsme jely vlakem do Vídně, abychom ho viděly naživo. Nemůžu úplně slovy vyjádřit všechno, co bych vám chtěla o koncertu říct, protože mám milióny pocitů, na které nikdy nezapomenu. Určitě bych tedy potřebovala víc než jenom jeden příspěvek, abych vám popsala, jak moc úžasné to bylo. Úplnou náhodou jsme se dostaly, co nejblíže Justinovi, jak jen to bylo možné. Nemohla jsem uvěřit, jak moc blízko jsme byly, málem jsem z toho omdlela (jako hodně ostatních fanoušků). Jeho hlas, jeho pohyby, show, tanečníci, ohňostroje a hlavně on - všechno bylo dokonalé. Ještě teď slyším skandující křik holek:  -You say Justin, I say Bieber. Justin.-BIEBER! Být ale pravým beliebrem není pouze o tom, nadevšechno milovat jeho hudbu. Jde o to, jak lidi po celém světě inspiruje. Naučil nás, jak nikdy neříkat nikdy: Never say never! Jak věřit:  Believe! Jak moc nezáleží na tom, v jakém bodě je zrovna náš život a jak těžké to zrovna je, protože si musíme pamatovat, že všechno bude jednou zase v pořádku: Everything´s going to be alright. A že nás rozhodně chytí, kdybychom upadli: I will catch you if you fall. V naší rodině se často chytíme, protože každý z nás někdy upadne. Jsme totiž andělé, co zapomněli, jak se létá: We are angels who forgot how to fly...Věřte mi všechno to funguje, pokud věříte.
My ♥ Justina!
XX
-Pearl

I made these fan T-shirts WE LOVE JB.

All these photos of Justin are just for the fans so you can see how gorgeous he was (the quality is not good):

 Honestly the truth is
 If I could just die in your arms
 I wouldn't mind
 Cause everytime you touch me
 I just die in your arms
 Oh but it feels so right If I was your boyfriend, I´d never let you go!


             Justin can play drums pretty good. Right here he broke a stick. :)
             Justin hraje skvěle na bicí. Tady zrovna láme paličku. :)
 
Where would I be if you didn´t believe?
 (We do not own or claim ownership of any of the content displayed on this blog unless otherwise stated. All photos belong to their respective owners.)

   Justin was staying in the hotel Sacher in the centre of Vienna. We ate there great cake.
Justin bydlel v hotelu Sacher přímo v centru Vídně. My jsme si tam daly skvělý zákusek.

Monday, April 1, 2013

Happy Easter!

Every year during Easter we like to decorate our house in the theme of spring and varicoloured pastel colours. Among family and friends we give each other little presents that we hide inside paper eggs somewhere in the garden (or like during this cold time in the house). For us today is about family and spring.
We convinced our chic grandma called Jaromíra (which in Czech means "spring and peace")to be photographed for you so you can see her nice outfit inspired by Advanced style.

Každý rok si o Velikonocích místo zvyku koledování rády zdobíme dům, vytváříme nejrůznější dekorace s tématikou jara a pestrých pastelových barev. S rodinou a přáteli si vzájemně dáváme malé dárky, které zabaleny do papírových vajíček schováváme na zahradě (nebo jako v případě letošních chladných svátků přímo v domě). Dnešní den je u nás ve znamení rodiny a jara.
Přemluvily jsme naší chic babičku s příhodným jménem Jaromíra (jaro a mír), aby se nechala vyfotit, a přinášíme vám její příjemný outfit inspirovaný Advanced style.

xx
Audrey and PearlBoty z nové kolekce Pointerfootwear (http://www.pointerfootwear.com/)
Shoes from new collection Pointer footwear(http://www.pointerfootwear.com/)


Lambed dessert by our grandpa Milan.
Beránka upekl náš šikovný dědeček Milan.


Tablecloth embroidered by our great-grandma Jiřinka.
Ubrus vyšila naše praprababička Jiřinka.Green tablecloth embroidered by our great-aunt Maruška (Mary).
Tento zelinkavý ubrus vyšila naše prateta Maruška.