Pages

Sunday, November 10, 2013

Break Rules

Last night I couldn´t fell asleep. My phone was ringing. All incoming messages were saying that I was missing a great party. I didn’t care. I just put on Coldplay´s Green eyes and tried not think about a thing (It´s not possible btw!)…And I realized that I am lying in my bed just complaining about things I want but don´t have…I want to be in Venice right now. I want Haagen-Dazs ice-cream, I want a boyfriend who will love me for the way how weird I am.  I want to be more spontaneous. But what did I do to have those things? I got really mad at myself! I got up and for a start I took my sneakers and ran for the ice-cream, I gave some coins to the money-box with a sign on it „trip to somewhere“…We have to do stuff to achieve what we want and respect ourselves the way we are. Say it out loud! I am a romantic! I am a hippie! I am a pacifist! I am a dreamer! And yes I am little bit a crazy girl!
And that´s what I am trying to deal with now…

Minulou noc jsem nemohla usnout. Zvonil mi pořád mobil. Příchozí zprávy všechny říkaly, že přicházím o skvělou párty. Bylo mi to jedno. Pustila jsem si Green eyes od Coldplay a snažila se na nic nemyslet (mimochodem nejde to!)…A uvědomila si, že ležím v posteli a jenom si stěžuju, že nemám věci, které chci…Chci být teď v Benátkách. Chci teď mít Haagen-Dazs zmrzlinu. Chci kluka, který mě bude mít rád právě proto, jak divná jsem. Chci být víc spontánní. Ale co jsem udělala, abych měla tyhle věci? Naštvala jsem se sama na sebe! Vstala jsem a vzala tenisky a běžela pro tu zmrzlinu. Hodila jsem pár mincí do pokladničky s nápisem „výlet kamkoli“…Musíme něco udělat pro věci, které chceme. Musíme respektovat to, jací jsme. Řekněte nahlas, jací jste! Jsem romantička! Jsem Hippie! Jsem pacifistka! Jsem snílek! A ano, jsem trošku blázen!
Takže to teď pořád řeším…
XX
-Pearl

Sunday, November 3, 2013

Soho and Best Friends

More than twelve years ago an incredible person stepped into my life and became my faithful friend and support. I can always rely her on her. I am never sad with her for too long. Yes, it is my bff Nena :).
Few days ago she got the spontaneous idea to celebrate her birthday in Berlin so she booked this gorgeous hotel for us called Soho House. I loved the architecture and interiors which reflect interestingly the building´s history since 1928 with a slice of modern fabulous underground. I was amazed when I found a vintage gramophone and the record of my very favourite Florence in our room!

Před více než dvanácti lety do mého života vstoupila jedinečná osobnost, která se mi stala věrnou kamarádkou, oporou, na kterou jsem se mohla a můžu vždy spolehnout a se kterou nikdy nevydržím být dlouho smutná. Ano, je to moje nejlepší kamarádka Nena :).
Před pár dny dostala spontánní nápad oslavit své narozeniny v Berlíně a tak nám rezervovala úžasný hotel Soho House. Hrozně se mi líbila architektura a vybavení interiérů, které společně reflektovaly historii budovy od jejího otevření v roce 1928, přičemž jim byla dodána špetka moderního undergroundu. Nemohla jsem uvěřit svým čím, když jsem na našem pokoji našla vintage gramofon s deskou mojí oblíbené Florence!

xx
Audrey