Pages

Monday, December 31, 2012

The Little Prince and New Year

During Christmas time me and Pearl found some time for The Little Prince. We think it´s a brilliant book that one can return to many times during one´s life. Still fascinated by the fairytale little creature and his world Audrey and Pearl would like to wish something to themselves, their beloved ones and to you-our very dear readers: A fantasy so we could see lambs through the box. A desire for something new and good so we just don´t talk about numbers all the time. And a courage  so we are not afraid to domesticate a flower or someone else (and let her or him to domesticate us), even though we know we or the other person will cry one day - so we are not afraid of the one thing that gives life a sense: love. And we also wish health so we can all realize and live the good ideals. A good grown-up can gain from the best that he or she was when he or she was a little child, for example a little prince. Well, we think it is important to cherish or refind the best from ourselves from the time we were little kids (because as Antoine de Saint-Exupéry used to say all grown-ups were once children). For instance we believe that we can be grown-up women who save their dreams of little princesses who were longing to save the world.
And what about you-who were you when you were little children? Are you still like that?

Během Vánoc jsme si s Pearl našly chvilku na Malého prince. Podle nás je to skvělá knížka, ke které se člověk může vracet celý život. V opojení světem tohoto pohádkového človíčka by Audrey a Pearl rády popřály sobě a svým blízkým a vám-našim drahým čtenářkám a čtenářům-něco do nového roku: Fantazii, abychom dokázali vidět beránky přes bedýnku. Touhu po něčem novém a dobrém, abychom se neptali stále jen na čísla. A odvahu, abychom se nebáli ochočit si květinu nebo někoho jiného (a nechat zase jeho nebo jí ochočit si nás), i když víme, že jednou budeme my nebo ona plakat-abychom se nebáli toho nejdůležitějšího, co podle nás dává lidskému životu smysl: lásky. A v neposlední řadě zdraví, abychom mohli ty dobré ideály uskutečňovat, žít je. Dobrý dospělý totiž může čerpat právě z toho dobrého, co mu zůstalo z doby, kdy byl dítětem, třeba takovým malým princem. Zkrátka si myslíme, že je důležité, uchovat si nebo znovunalézt to nejlepší ze sebe samých, čím jsme byli, když jsme byli dětmi (protože jak říkal Antoine de Saint-Exupéry "všichni dospělí byli nejprve dětmi").  Můžeme být třeba věkem dospělými ženami, které si uchovávají svoje sny malých princezen, které toužily zachránit svět.
A kým jste bývali vy, když jste byli malými dětmi?  Jste jimi pořád?

xx
-Audrey


 
Audrey as a little princess :).
 
 

Pearl as a little princess :).
 
 
 
Audrey and Pearl when they were little:)))
 


Do you like this van Gogh´s painting? I don´t know why but when I see Starry Night it always reminds me of the little prince. But the best reminder is to lift a head and see the night sky with its millions of stars that can make us laugh...
Líbí se vám tento obraz od van Gogha? Nevím ani proč, ale vždy když vidím Hvězdnou noc, vzpomenu si na malého prince. Vůbec nejlepší je zvednout hlavu a nechat na sebe působit noční oblohu a milióny hvězd, které nás mohou rozesmát...
The painting is from this book: M. Lamač-Vincent van Gogh, Odeon, Prague, 1996

Obraz je z této knihy: M. Lamač-Vincent van Gogh, Odeon, Praha, 1996

Sunday, December 23, 2012

Dresden

My friend Anette took me at the last moment to Christmas market. She told me that we´ve had more than enough of everything. And that the other day I am not going to school but I am going with her to Dresden. I have to thank her a lot for that. It was a beautiful day that filled me with the right Christmas mood. We caught what we wanted: buy last presents, warm- up with hot beverage, eat all sweets or ride on the merry-go-round. :)

Audrey and Pearl Wish You All a Merry Merry Christmas Full of Love! Because Love is all around especially on Christmas...


Na poslední chvíli mě kamarádka Anette vytáhla na vánoční trhy. Řekla mi, že učení už bylo dost a zítra nejdu do školy, ale jedu s ní do Drážďan. Musím jí za to dodatečně poděkovat. Byl to krásný den, který mě naplnil tou správnou vánoční náladou. Stihly jsme všechno, co jsme chtěly. Dokoupily jsme poslední dárky, ohřály se teplým nápojem, snědly všechny sladkosti a jezdily na kolotoči. :)

Audrey a Pearl vám všem přejí krásné Vánoce plné Lásky!:) Protože Láska je všude kolem zvláště o Vánocích...

XX
-Pearl

 

 
 


Sunday, December 16, 2012

Winter Prague at night with jazz on a boat

Yesterday (after quite a long busy time)I had a lovely evening on a boat with Marcos. Sailing, dreamily listening to jazz, enjoying the view and starring into your love´s eyes ...
I can never decide whether I like more day Prague or night Prague. This time we let night Prague with its winter wonderland, its sightseeing magically covered by snow to crown the moments one spends with the one he or she loves.


Včera jsem po delší době shonů a stresu strávila nádherný večer na parníku s Marcosem. Jen plout, zasněně se zaposlouchat do jazzové hudby, dívat se hluboko do očí své lásky...
Nikdy se vlastně nemůžu rozhodnout, jestli mám raději Prahu ve dne nebo v noci. Tentokrát jsme nechali noční Prahu se svým zimním královstvím, památkami kouzelně pokrytými sněhem, aby korunovala chvíle, které člověk tráví s tím, koho miluje.

xx
And many many love
-Audrey

I also took a few pictures for those who would may be like to see the outfit I was wearing;).
Zároveň jsem udělala pár fotek pro ty, které by třeba zajímal můj outfit;).

Golden heart shaped necklace, H&M jeans, my two Christmas gifts: Zara red blazer and handbag.
Zlatý řetízek s přívěskem ve tvaru srdce, H&M jeansy, dva vánoční dárky: červené sako a kabelka ze Zary.


                                                      Photographed by Marcos and Audrey

Friday, December 7, 2012

New frames by Firmoo

Hello, how are you guys? The Christmas are coming! I am in such a great mood lately also because it was snowing. It´s winter wonderland outside and all the lights are shining. I just love this time of the year! :)
Anyway I wanted to thank to Firmoo (that is global online optical store- http://www.firmoo.com/) for sending me this lovely frames. They are just perfect! I can wear them to every outfit. They are really comfortable and finally I can see brightly everything. I am so happy that those times when people with glasses were always judged  as bad looking are gone. On the contrary even those people who don´t  need them are time to time wearing glasses. So make sure to check this store out. There is a really big selection. And the best thing is, that for your first pair you don´t need to pay anything (just shipping of course). You even can get a refund/exchange if you are not satisfied with them. Here´s link for you First Pair Free Program.  http://www.firmoo.com/free-glasses.html.

Ahoj, jak se všichni máte? Vánoce už jsou skoro tady! Mám z toho skvělou náladu a taky proto, že už sněžilo. Miluju tohle předvánoční období! :)
Chtěla bych poděkovat firmě Firmoo (mezinárodní optický online obchod- http://www.firmoo.com/) za poslání krásných brýlí. Jsou vážně perfektní a hodí se ke každému outfitu. A ještě ke všemu jsou pohodlné a nikde netlačí. Jsem vážně ráda, že ty doby, kdy lidé s brýlemi byli bráni jako podivíni, jsou už dávno pryč. Naopak i ti kteří je nepotřebují, brýle občas nosí. Tak mrkněte na jejich stránky, kde si můžete vybrat z opravdu širokého výběru všech možných obrouček. A nejlepší na tom je, že vaše první zásilka je zdarma (až na poštovné). Dokonce vám je vymění, pokud s nimi nejste spokojeni. Tady je odkaz na váš první pár zdarma.  http://www.firmoo.com/free-glasses.html.

XX
-Pearl