Pages

Monday, August 29, 2016

Vintage shopping not only in Rome

        As a lover  of vintage fashion I was looking for some interesting shops in Rome. If this is also your case and you like non-profit projects as well then Via Cavour 102 in Rome is the place for you. A non-profit organisation Humana People to People (HPP) Italia ONLUS collects cloth through containers  from various regions  in Italy. Summer cloth then go to Mozambique and vintage cloths are sent to the store Humana vintage in Rome and Milan. HUMANA charity clothing is also to be found in Berlin, Vienna, Barcelona, Oslo, Stockholm or Lisbon. The proceeds support international development projects in Africa. Yes, so by buying amazing vintage pieces you are contributing to environmental protection (no superfluous waste!) and helping to people in developing countries. Being a little hero was never easier. I was very fond of the concept and I knew I had to visit this place. When I got there I was excited and I just couldn´t leave the exquisite jacket by Luisa Spagnoli and the red summer blouse there. P.S.: great prices.
        I hope this might be a nice tip for your shopping. If you like to share some experience with a similar shopping with us just let us know in the comments.

        Jakožto milovnice vintage oblečení jsem hledala zajímavé obchůdky v Říme, které by takový sortiment nabízely. Jestliže máte také rádi vintage a navíc neziskové projekty, pak je dům číslo 102 v ulici Via Cavour v Říme právě pro vás. Nezisková organizace Humana People to People (HPP) Italia ONLUS koordinuje prostřednictvím kontejnerů sbírky oblečení po celé řadě italských měst. Shromážděné oblečení se dále třídí, přičemž letní putuje do Mozambiku a vintage přímo do obchodu Humana vintage v Římě nebo Miláně. Podobné obchody HUMANA charity clothing najdete i v Berlíně, Vídni, Barceloně, Oslu, Stockholmu a Lisabonu. Výtěžek putuje na podporu neziskových projektů v Africe.
Ano, takže tím, že si koupíte nějaký vintage kousek podporujete ochranu životního prostředí (žádný zbytečný odpad!) a ještě pomáháte lidem v rozvojových zemích. Být malou hrdinku nebo malým hrdinou snad nebylo nikdy jednodušší. Koncept se mi hned moc zalíbil a věděla jsem, že se do obchodu musím podívat. Jakmile jsem vešla dovnitř, byla jsem nadšená a to dokonalé sako od Luisa Spagnoli a letní červenou halenku jsem tak zkrátka nemohla nechat. P.S.: skvělé ceny.
        Doufám, že se Vám tenhle tip bude hodit, pokud plánujete nakupování. Máte-li chuť posdílet s námi svoje zkušenosti s těmito nebo podobnými obchůdky, budeme moc rády.

xx

Audrey
After visiting the shop we took a long walk in the gardens of Villa Barberini...By the way the sunnies is my haul from Studio Vintage in Prague for a change.
Po návštěvě obchodu jsme si udělali dlouhou procházku v zahradách vily Barberini...Mimochodem ty sluneční brýle jsou vintage Givenchy, úlovek (pro změnu) ze Studio Vintage v Praze.                                                            Photographed by Raiden Beckford


                                       Stay in touch with us! Follow us on Facebook and Instagram
                                            Je toho víc! Sledujte nás na FacebookuInstagramu
Thursday, August 18, 2016

Perfect holiday

You know what annoys me a little bit? When you come back from a holiday and the only way how people judge how much you enjoyed it is  how tan you are. Which is not a very good index in my case, because I have alabaster skin and I have SPF 50 on my skin the whole stay. I am certainly the most pale person on the beach... no wait Audrey is even more :D we always make jokes about this...So how do you know you really enjoyed your holiday? When you laugh, you're happy and you learn new things and taste local specialities. When you have only few photos in your phone, because you were more focused on being at these places than taking pictures of them. When you don't care about how much ice-cream it is "appropriate" to eat in a week. When you don't know what day, date or time it is, because why hurry? When you have so many good memories, that you are not able to to say which day what happened. And eventually when you feel there more like at home than on a holiday and we are at home at Rome. <3

Víte, co mně trošku někdy vadí? Když se vrátíte z dovolené a jediné, podle čeho lidé posuzují vaši dovolenou, je vaše opálení. Což zrovna s mojí porcelánovou pletí namazanou celou dobu faktorem 50 není moc dobrý ukazatel. Jsem určitě nejbělejší člověk na pláži, ne počkat ještě mě předběhne Audrey. :D Děláme si z toho vždycky vtípky…Takže podle čeho se pozná, že jste si dovolenou opravdu užili?Když se smějete, radujete, učíte se nové věci a ochutnáváte místní speciality. Když máte málo fotek v mobilu, protože jste na těch místech víc byli, než je fotili. Když neřešíte kolik zmrzlin je “vhodné” za týden sníst. Když nevíte co je za den, datum a ani vlastně hodinu, protože kam spěchat? Když máte tolik zážitků, že nejste schopní říct, jaký den se co stalo. A nakonec, když si tam vlastně připadáte spíš jako doma a to my v Římě jsme. <3


Sunday, August 7, 2016

It happens in Rome

          Rome is one of the cities that never bores you whether you visit it for the first time or you keep coming back for instance for the eleventh time (like me and Pear). You probably already know the walk from Colosseo and Foro Romano to Musei Capitolini. If you are not afraid of walking you might be able to go from the magnificent monument of Vittorio Emanuel through Via del Corso which is known as one of the best places for shopping. There are also brands that offer cloths made from Italy and for good prices - I am fond of Chopin Roma. One beautiful dress from there will be brought to me by Santa Clause (at least that´s what I´ve heard). If you are still not tired you are at Piazza del Popolo thinking about going upstairs to see the amazing view from park Borghese. But that must already be a second day because a mortal wouldn´t be capable of visiting all that in one day.
         I also like wondering near the places from my favourite movies from the eternal city - Fellini´s La Dolce Vita, Sorrentino´s La Grande Bellezza or the classic Roman Holiday with Audrey Hepburn. So La bocca della verita, Piazza di Spagna and Fontana di Trevi are definitely worth seeing as well. But the most important think is to truly enjoy Roma, let it breathe its special atmosphere on you and not to stress. I also have at least twice a day the Italian gelato  because it is just not the same anywhere else.
   
         Řím je jedno z měst, které ať už navštěvujete poprvé nebo jste tu třeba pojedenácté (jako já a Pearl), nikdy vás nebude nudit. Nejspíš už znáte procházku vedoucí od Kolosea, přes Forum Romanum až k Musei Capitolini. Nebojíte-li se chození, možná jste odtud stihli po obdivování majestátního památníku Vittoria Emanuela projít i celou Via del Corso proslulou mimo jiné jako jedno z nejlepších míst pro nakupování. Jsou zde i značky prodávající oblečení vyrobené v Itálii za přijatelné ceny - já jsem si oblíbila například Chopin Roma. Jedny krásné šaty mi odtamtud přinese Ježíšek (aspoň jsem to tak slyšela). Pokud Vám ještě stále stačí síly, nacházíte se na Piazza del Popolo a přemýšlíte, zda vystoupat na dech beroucí vyhlídku parku Borgese. To už je ale patrně druhý den, protože běžný smrtelník by vše výše jmenované za jeden den nezvládl.
          Ráda se procházím i po dalších místech, kde se odehrávají moje oblíbené filmové scény z věčného města - Felliniho La Dolce Vita, Sorrentinova La Grande Bellezza nebo klasické Prázdniny v Říme s Audrey Hepburn v hlavní roli. Ústa pravdy, Španělské schody a fontána di Trevi tedy určitě patří k tomu, co stojí za to vidět. Ale hlavní je si Řím užít a nechat na sebe dýchat jeho jedinečnou atmosféru, takže nezoufejte, pokud všechno nestihnete. Raději méně míst v klidu, než všechny bez vychutnání. Objevit zapadlou uličku nebo prožít malé dobrodružství se totiž patrně nepovede, pokud chcete mít vše jen podle plánu. Alespoň dvakrát denně si také nezapomenu dát italské gelato, které zkrátka nikde jinde tak dobré není.

xx

Audrey


                                  View on the city from park Borghese. Pohled na město z parku Borgese.


                                                 In front of one of the lovely villas in Via del Corso.
                                                 Před jednou z kouzelných vilek na Via del Corso.

In Piazza del Popolo. Na Piazza del Popolo.

                     Which ice cream shall I have this time? Btw loving the poster from Roman holiday in the background.
           Jakou zmrzlinu si mám dát tentokrát? V pozadí plakát z Prázdnin v Říme s Audrey a Gregorym.

                                        When my feet hurt horribly from all the walking, we switched shoes with my darling :D. I must find shoes in which I can actually walk - these looked promising but they disappointed me as well.
                                       Když mě nožky už strašně bolely z toho všeho chození, vyměnily jsme si s mým drahým obuv :D. Budu si muset pořídit boty, v kterých se dá chodit - tyhle vypadaly nadějně, ale díky tenké podrážce také zklamaly. 

                                                  Photographed by Raiden Beckford