Pages

Sunday, July 17, 2016

Straw hat and my relaxing books

          Books that I really relax with must be those that are not anyhow related to any sort of obligation. Compulsory texts for my studies and books and articles from the fields that I need to know for school or work are often enjoyable for me but I found out that it is not relaxing. I am that obsessive type of reader who does her extracts almost during the reading of Agatha Christie´s detective story. Pearl always makes fun of me that she can read 2 pages while I contemplate one paragraph. The number of my relaxing books is a reliable indicator of the amount of my leisure time at the moment. Lately there were only two or three books so you can figure out the rest.
          Anyway I enjoyed this reading and I enjoyed it my way. From my boyfriend´s library I took Kafka´s stories and I must say I never realized before that Metamorphosis makes me associate a life of a person with handicap in such a powerful way. I am also excited about the stories by the Canadian writer Alice Munro that my man recommended to me. It is mostly about women, feminist issues, clever plotlines and irony in heroines´destiny. Don´t expect happy endings  but the feeling that you are left with after reading this is worth it. One of the tales became a movie by Pedro Almodovar called Julieta and it was also in this year´s Karlovy Vary Film Festival.
And what books have you enjoyed lately?

         Knihy, u kterých si opravdu odpočinu, musí být ty, které pro mě ani vzdáleně nepřipomínají žádnou povinnost. Texty ke studiu a knihy i články z oboru/ů, které potřebuji do školy nebo do práce mě často také baví, ale zjišťuji, že u nich zrovna nerelaxuji. Jsem totiž takový ten typ obsedantního čtenáře, který si pomalu i u detektivky od Agathy Christie dělá výpisky a čte každou druhou větu dvakrát. Pearl se mi často směje, že přečte dvě stránky během toho, co já kontempluju nad jedním odstavcem. Počet nepovinných knížek je u mě tedy spolehlivým ukazatelem míry mého volného času. V poslední době se jedná jen o dvě nebo tři knihy, takže z toho lze leccos odvodit.
         V každém případě jsem si tohle čtení, i když ho nebylo moc, opravdu užila a po svém. O volném víkendu v horách jsem proto z knihovny vytáhla Kafkovy povídky a musím říct, že jsem si nikdy předtím neuvědomila, že na mě Proměna působí jako mistrně vykreslená paralela života člověka s handicapem. Nadchla mě také sbírka povídek od Kanaďanky Alice Munro, kterou mi doporučil můj muž a je vlastně hlavně o ženách. Feministická témata, nenásilné a zároveň důmyslné zápletky a ironie osudů hlavních hrdinek...Happy endy nečekejte, ale ten pocit, který ve Vás kniha Útěk zanechá, stojí za to. Jeden z nejpůsobivějších příběhů rozložených do třech povídek Náhody, Už brzy a Mlčení byl zfilmován a pod názvem Julieta uveden na letošním festivalu v Karlových Varech.
A jaké knížky jste si užili v poslední době Vy?

xx

AudreyOutfit: Dress and shoes from Italian market. Hat: EMKO.


Photographed by Raiden Beckford

Sunday, July 10, 2016

Just the type of summer I like

        Poslední dobou se stalo tolik úžasných věcí, že ani nevím, kde začít. Už vím! Začnu tím, jak se mi splnil dětský sen vrátit se do šedesátých let za Beatles. Pracovala jsem totiž na kostýmech Paula McCartneyho, když přijel do Prahy. Pak jsem shodou okolností a doufám, že i díky mojí pracovitosti, dostala 20 lístků! Ano 20! A mezi svojí prací jsem měla asi 5 minut na to všechny přátele a rodinu obvolat. Myslím, že nezůstalo oko suché, když zpíval Hey Jude nebo Fool on The hill.
        Dále jak vidíte na fotkách, jsme byli s Audrey a s oběma našimi příteli ve Varech. Audrey spolu se svým přítelem na předávání právě ve Varech vyhráli cenu poroty ve výzvě od organizace Chodicí lidé “Řekni to po svém”. Vytvořili totiž video s názvem Jinakost není překážkou, které pomáhá bořit mýty o lidech s postižením. Na video se určitě podívejte pod článkem, stojí to za to.
        Včera jsem byla na svatbě svojí kamarádky, které jsem navrhla a ušila šaty a měla jsem tak její plnou důvěru udělat z ní nejkrásnější novomanželku. A z čeho mám největší radost? Že se mi to povedlo! Ale o tom vám povím zase v příštím příspěvku.
Navíc jsem ještě stihla jet na víkend za babičkou, naučit se už (skoro) na windsurfu a zajet si s přítelem na spontánní výlet do Vídně. Prostě léto, jak má být! A o tom podle mě život je, vzít všechny šance a plnit si sny. Je totiž nesmysl sedět doma a snít o koncertě Beatles, o světě bez předsudků nebo o tom, že se někdy v životě naučím surfovat. Musíme se zvednout a jít pro to něco dělat.
Jak si užíváte léto vy?
S Láskou
-Pearl

        Lately so many amazing things happened that I don’t even know where to start. I know! I’ll start by telling you how I fulfilled my childhood dream to go back to the sixties to see Beatles. I worked as a costume assistant on Paul McCartney’s concert in Prague. And then coincidentally and I hope also thanks to my hard work, I got 20 tickets to the show! Yes 20! And I had like 5 minutes during my work to call my friends and family. I think that everyone’s eyes teared up when he was singing Yesterday or Fool on the hill. 
        As you can see on the photos Audrey, I and our boyfriends were in Karlovy Vary (where Czech international film festival takes place every year). Together with her boyfriend they won jury award for a challenge of the organization “Chodící lidé” called "Tell it your way". They made a video named “Otherness is not an obstacle”, which is helping to break down myths and prejudice about people with disabilities. The video below is only in Czech language but if you are interested what it is about you can write us and we will send you Audrey´s translation.
        Yesterday I was at the wedding of my friend, whom I designed and sewed the wedding dress. So I had her full trust of making her the most beautiful bride. And you know what made me happy the most? I made it! But you will hear more about it in another post soon.
I also managed to go to my grandma for a weekend, to learn how to windsurf (almost) and to do a spontaneous trip to Vienna with my boyfriend. Just the type of summer I like. And I think that’s what life is about, to take every chance and fulfil your dreams. Because it’s nonsense to sit at home and dream about Beatles concert, world without prejudice or that I will someday learn how to windsurf. We have to get up and do something about it.

Love
-Pearl
Monday, July 4, 2016

Presentation of Pearl's "What time is it?" collection

Krásný den, naše milé čtenářky a milí čtenáři!
Dnes vám přinášíme malé poohlédnutí za prezentací mojí kolekce "What time is it?". A tak se můžete podívat alespoň na část onoho večera. To hlavní je na videu zachyceno: modely, modelky a jejich elegance. Co ale na videu neuvidíte, jsou emoce, které celým večerem proudily. Ať už počáteční strach nebo naopak následná radost, úleva, dojetí a nadšení. Co mě ale potěšilo nejvíc, byly výrazy v očích modelek. Abyste tomu totiž rozuměli, pro můj start up chodí ženy různých věků, charakterů a povolání, ale pár věcí mají společných, a to že jsou chytré, krásné a úspěšné. A i když si donedávna některé z nich  ani nepomyslely, že v nich dřímá modelka a tanečnice, tak nyní jsou si tím už jisté. A o to také šlo, nikoli o provedení choreografie jako z Brodwaye. Všechny ale trénovaly tak pilně, že to možná chvilkami i vypadá, jakoby tančily celý život. Tak se protančete dnešním příspěvkem, prohlédněte si naše zákulisní přípravy a hlavně v sobě najděte modelku!

-Vaše Pearl

Hello, our lovely readers!
Today we bring you a little look back of my presentation "What time is it?" So if you didn't have a chance to come, you can see at least a small part of that evening. The main is captured in the video below: the clothes, the models and their elegance. But what you can't see are those emotions that flew through the entire evening. I mean the initial fear or the following joy, relief and enthusiasm. But what pleased me the most was the look in the models faces. I must explain to you that for my starting brand walk women of different ages, characters and proffessions, but they have a few things in common: they are smart, beautiful and successful. And although some of them didn't even imagine that there's a model or a dancer snoozing in them, today they are sure of that. And that's what it was all about, not about a performance from Broadway. Well, but they trained so hard, that maybe it might few times look like they are dancing all their lives. So now dance through this post, check out our backstage preparations, but mainly find a model in yourself!

- Yours Pearl

Photographed by Lucie Pávová and Raiden Beckford