Pages

Monday, July 4, 2016

Presentation of Pearl's "What time is it?" collection

Krásný den, naše milé čtenářky a milí čtenáři!
Dnes vám přinášíme malé poohlédnutí za prezentací mojí kolekce "What time is it?". A tak se můžete podívat alespoň na část onoho večera. To hlavní je na videu zachyceno: modely, modelky a jejich elegance. Co ale na videu neuvidíte, jsou emoce, které celým večerem proudily. Ať už počáteční strach nebo naopak následná radost, úleva, dojetí a nadšení. Co mě ale potěšilo nejvíc, byly výrazy v očích modelek. Abyste tomu totiž rozuměli, pro můj start up chodí ženy různých věků, charakterů a povolání, ale pár věcí mají společných, a to že jsou chytré, krásné a úspěšné. A i když si donedávna některé z nich  ani nepomyslely, že v nich dřímá modelka a tanečnice, tak nyní jsou si tím už jisté. A o to také šlo, nikoli o provedení choreografie jako z Brodwaye. Všechny ale trénovaly tak pilně, že to možná chvilkami i vypadá, jakoby tančily celý život. Tak se protančete dnešním příspěvkem, prohlédněte si naše zákulisní přípravy a hlavně v sobě najděte modelku!

-Vaše Pearl

Hello, our lovely readers!
Today we bring you a little look back of my presentation "What time is it?" So if you didn't have a chance to come, you can see at least a small part of that evening. The main is captured in the video below: the clothes, the models and their elegance. But what you can't see are those emotions that flew through the entire evening. I mean the initial fear or the following joy, relief and enthusiasm. But what pleased me the most was the look in the models faces. I must explain to you that for my starting brand walk women of different ages, characters and proffessions, but they have a few things in common: they are smart, beautiful and successful. And although some of them didn't even imagine that there's a model or a dancer snoozing in them, today they are sure of that. And that's what it was all about, not about a performance from Broadway. Well, but they trained so hard, that maybe it might few times look like they are dancing all their lives. So now dance through this post, check out our backstage preparations, but mainly find a model in yourself!

- Yours Pearl

Photographed by Lucie Pávová and Raiden Beckford

No comments:

Post a Comment