Pages

Sunday, July 10, 2016

Just the type of summer I like

        Poslední dobou se stalo tolik úžasných věcí, že ani nevím, kde začít. Už vím! Začnu tím, jak se mi splnil dětský sen vrátit se do šedesátých let za Beatles. Pracovala jsem totiž na kostýmech Paula McCartneyho, když přijel do Prahy. Pak jsem shodou okolností a doufám, že i díky mojí pracovitosti, dostala 20 lístků! Ano 20! A mezi svojí prací jsem měla asi 5 minut na to všechny přátele a rodinu obvolat. Myslím, že nezůstalo oko suché, když zpíval Hey Jude nebo Fool on The hill.
        Dále jak vidíte na fotkách, jsme byli s Audrey a s oběma našimi příteli ve Varech. Audrey spolu se svým přítelem na předávání právě ve Varech vyhráli cenu poroty ve výzvě od organizace Chodicí lidé “Řekni to po svém”. Vytvořili totiž video s názvem Jinakost není překážkou, které pomáhá bořit mýty o lidech s postižením. Na video se určitě podívejte pod článkem, stojí to za to.
        Včera jsem byla na svatbě svojí kamarádky, které jsem navrhla a ušila šaty a měla jsem tak její plnou důvěru udělat z ní nejkrásnější novomanželku. A z čeho mám největší radost? Že se mi to povedlo! Ale o tom vám povím zase v příštím příspěvku.
Navíc jsem ještě stihla jet na víkend za babičkou, naučit se už (skoro) na windsurfu a zajet si s přítelem na spontánní výlet do Vídně. Prostě léto, jak má být! A o tom podle mě život je, vzít všechny šance a plnit si sny. Je totiž nesmysl sedět doma a snít o koncertě Beatles, o světě bez předsudků nebo o tom, že se někdy v životě naučím surfovat. Musíme se zvednout a jít pro to něco dělat.
Jak si užíváte léto vy?
S Láskou
-Pearl

        Lately so many amazing things happened that I don’t even know where to start. I know! I’ll start by telling you how I fulfilled my childhood dream to go back to the sixties to see Beatles. I worked as a costume assistant on Paul McCartney’s concert in Prague. And then coincidentally and I hope also thanks to my hard work, I got 20 tickets to the show! Yes 20! And I had like 5 minutes during my work to call my friends and family. I think that everyone’s eyes teared up when he was singing Yesterday or Fool on the hill. 
        As you can see on the photos Audrey, I and our boyfriends were in Karlovy Vary (where Czech international film festival takes place every year). Together with her boyfriend they won jury award for a challenge of the organization “Chodící lidé” called "Tell it your way". They made a video named “Otherness is not an obstacle”, which is helping to break down myths and prejudice about people with disabilities. The video below is only in Czech language but if you are interested what it is about you can write us and we will send you Audrey´s translation.
        Yesterday I was at the wedding of my friend, whom I designed and sewed the wedding dress. So I had her full trust of making her the most beautiful bride. And you know what made me happy the most? I made it! But you will hear more about it in another post soon.
I also managed to go to my grandma for a weekend, to learn how to windsurf (almost) and to do a spontaneous trip to Vienna with my boyfriend. Just the type of summer I like. And I think that’s what life is about, to take every chance and fulfil your dreams. Because it’s nonsense to sit at home and dream about Beatles concert, world without prejudice or that I will someday learn how to windsurf. We have to get up and do something about it.

Love
-Pearl
No comments:

Post a Comment