Pages

Sunday, March 29, 2015

7 unnecessary things every fashionista needs during travels


1. Passport case: no-one has ever needed it for anything but it's simply gorgeous and you cannot leave home without it! Have you seen the LV limited collections of those?

2. Music Playlist: the trip will probably be so exciting  that you won't even have time to listen to it, but you created the new playlist for hours and that's way everyone was waiting for you to finally finish packing.

3. Hand cream: You don't even use one during the day, but what if...And it's with many other similar stuff the reason why your suitcase has 200 pounds.

4. Sunglasses: no matter what weather, season or temperature is. It would be a faux pas to travel without them.

5. One pair of heels and little black dress: even if you're going to the mountains, you should always have this rescue package with you because one never knows.

6. Closet: it starts all innocently by preparing outfits for every single day of your trip, but then you have no other ideas and you have nothing to wear, so after three hours you start sticking your whole wardrobe into the small suitcase.

7. Textbook: hahahah good joke, like you have ever studied from it on a trip.

And what's on your packing list? Do you also always make the same mistakes? Take a look at pictures of me in Bergamo. You just have to love this ancient town founded by a Celtic tribe. The history is breathing at you in here.

XX
-Pearl


1. Obal na pas: nikdo ho nikdy na nic nepotřeboval, ale je prostě úžasný a nemůžete bez něj nikam odjet! Znáte ty LV limitované kolekce?

2. Playlist písniček: váš výlet bude nejspíš tak skvělý, že vůbec nebudete mít čas si ho poslechnout, ale dávali jste ho dohromady hodiny, a proto na vás zase všichni čekali, až si konečně dobalíte.

3. Krém na ruce: sice skoro vůbec žádný nepoužíváte, ale říkáte si, co kdyby...To a spoustu dalších takových věcí je důvod proč váš kufr váží 100 kilo.

4. Sluneční brýle: nezáleží na tom jaké je počasí, teplota nebo roční období, ale je naprosté faux pas cestovat bez nich.

5. Jedny lodičky a malé černé: i když jedete na hory, tak se tenhle záchranný balíček vždycky někam vejde, protože jeden nikdy neví.

6. Šatník: začne to zcela nevině plánováním jednotlivých outfitů, ale pak vám dojdou nápady a přijde vám, že nemáte co na sebe, takže o tři hodiny později se snažíte do kufru narvat celou skříň.

7. Učebnice: Haha dobrý vtípek na závěr, jakobyste jí někdy na cestách otevřeli.

A bez čeho nikdy neobejdete vy? Taky děláte po každé ty samé chyby, co se týče balení? Podívejte se na fotky mě v Bergamu. Při procházce městem založeným původně keltským kmenem na vás historie doslova dýchá!

XX
-Pearl

Coat and sunglasses by Lindex :)
All photos taken by my love and traveler Tom <3

Sunday, March 15, 2015

Making a time for us

I used to love visits to the Toy Museum in Prague Castle when I was little. I´ve been telling myself for years that I have to go there again but I have been just postponing it because obviously there is no time. So me and my other half decided to make that time and it was worth it. Like a trip to the childhood (only Star Wars figures were added). The exhibition has a nice concept and as far as I am regarded not only children enjoy it :).
Not far from that place we made a few pictures in that day full of unusual type of light...

Jako malá jsem milovala návštěvy v Muzeu hraček na Pražském Hradě. Už roky si říkám, že se tam zase musím podívat, ale pořád to jen odkládám, protože přece není čas. Tak jsme si nedávno s mým milým čas udělali a stálo to za to. Je to jako výlet do dětství, přibyly tam akorát Star Wars figurky. Výstava je hezky koncipovaná a pokud mohu mluvit za sebe, užijí si jí nejen děti :).
Kousek od Hradu jsme taky v ten den plný zvláštního světla udělaly pár fotek...

xx

Audrey

Photographed by: Mikoláš Adlof

Sunday, March 8, 2015

8 Things I have learnt from being a vegetarian for two months

I have been making the effort not to buy leather accessories and shoes for a few years now. Then one day I suddenly decided to stop eating meat. It just doesn´t feel right from my point of view. So why should I keep doing it? Life is too short for that.
Later I found out that it is better to exclude a meat from your meals gradually. I openly admit that the level of my protein became lower and that I have also been tired during the first 6 weeks. Each body is different and I guess vegetarianism is not for everyone. But I still do hope that I will manage to gain a higher level of proteins back and that I will be able to continue being a vegetarian.
Anyway I really try to keep my mind open about this subject (although not always successfully) and I still think that each person has a right to decide whether to eat a meat or not. 
Here are a few things I have learnt since I became a vegetarian. 


1. When other diners ask me in a threatening voice: "But you aren´t a vegetarian are you?!" I say "I am, actually." And their faces look like I have just told them I was born like a scary alien. 

2. I cause another time of complete puzzlement when they find out I don´t eat fish and see food either. Surprisingly the argument that I don´t eat ANY animals doesn´t make it clear either. Now I am just a weird alternative hipster to them. 

3. Sometimes it isn´t easy going to restaurants with my non-vegetarian friends because there are not many meals I can choose from. No, smelly fried cheese isn´t a choice for me, really. And I don´t want to eat just salads.

4. I found out I need at least one vegetarian friend on my phone (or Facebook). Thanks god I do.

5. I am extremely happy when I find new meals that have high level of protein like tempeh, cicer and others. But my excitement isn´t always understood by others. I become may be even more crazy to them than before. 

6. When other diners decide to bake the whole animal, than carve it and eat it in front of me (I wasn´t prepared for that!) it feels even more disgusting for me than it was before. 

7. There are situation similar to those when I try to have a conversation about anti-discrimination and I point out that racist jokes really bother me. The immediate reaction is often "Ok, but listen to this one...this one is really funny!". And than the person goes on and on and I wish I was on another planet and he or she doesn´t stop until I look like I am going to explode. In this case many people start doing weird dead animal jokes I didn´t even know existed.

8. My mind feels much better. My superego can bother me with other things now. FINALLY.

And the attitude of your family and friends towards your decision of what to eat can also play its role. I´m quite lucky because my loved ones support me or at least respect my belief. For instance my sis Pearl eats oppositely (paleolithic) and it doesn´t create a problem for our relationship. And what is more important in today´s world than a mutual respect?

xx

Audrey


Už několik let se snažím nekupovat doplňky a boty z kůže. A nedávno jsem se rozhodla, že už nechci dál jíst maso. Nějak mi to pro mě zkrátka nepřijde správné. Tak proč bych to měla dělat? Na to je život příliš krátký.
Později jsem zjistila, že je lepší vylučovat maso z jídelníčku postupně a ne ze dne na den. Přiznávám, že mi klesla hladina bílkovin a že jsem se během prvních šesti týdnů cítila hodně unavená. Každé tělo je jiné a vegetariánství zřejmě není pro všechny. Přesto doufám, že se mi podaří si bílkoviny doplnit a že se k masu nebudu muset vracet.
Tak či tak, opravdu se snažím (i když ne vždy úspěšně) ponechat si v tomto ohledu otevřenou mysl a věřím, že každý má právo rozhodnout se, zda maso jíst bude nebo ne.
Tady je pár věcí, které jsem zjistila za poslední dva měsíce.

1.  Když se mě podezřívaví spolustrávníci zeptají výhružným hlasem “Ale nejseš prosim tě vegetariánka, že ne?!” Odpovím, že vlastně ano a výrazy jejich tváře jsou blízké reakci jako bych jim právě sdělila, že jsem se narodila jako děsivý vetřelec. 

2. Následně způsobím další vlnu naprostého zmatení, když je spravím o tom, že nejím ani ryby a mořské plody. Vysvětlení, že jednoduše nejím ŽÁDNÁ zvířata, překvapivě nic neobjasňuje.

3. Občas není jednoduché jít do restaurace s nevegetariánskými přáteli, protože si v menu nemám často z čeho vybrat. Smažák nebrat. A saláty nechci jíst pořád.

4. Zjistila jsem, že potřebuju alespoň jednu kamarádku-vegetariánku na telefonu (nebo na Facebooku). Díky bohu že mám. 

5. Jsem úplně nadšená, když najdu nova jídla s vysokým obsahem bílkovin, která jsem neznala nebo dříve nezkusila, jako třeba tempeh nebo cizrnu. Ale ne všichni moje nadšení sdílí. Často se jim spíše potvrdí, že se ze mě asi opravdu stává alternativní hipsterka. 

6. Když se moji spolustrávníci rozhodnou, že upečou celé zvíře, pak ho přede mnou porcují a sní (na to jsem nebyla připravená!), je to pro mě ještě hnusnější, než kdy před tím. 

7. Dochází k obdobným situacím jako když se pokouším mít konverzaci o anti-diskriminaci a upozorním člověka, který mě ještě příliš nezná, že mě rasistické vtipy dost štvou. Často je okamžitou reakcí: “Ok, ale poslechni si tenhle…ten je fakt vtipnej”! A dotyčný pokračuje tak dlouho, dokud nevypadám, že každou chvíli exploduji. V tomto případě se někteří lidé pokouší vymýšlet podivné vtipy o mrtvých zvířatech, což je jev mě dosud neznámý. 

8. Cítím se mnohem líp. Moje supergo mě pro změnu může otravovat s něčím jiným. KONEČNĚ.

Nemalou roli tedy hraje postoj rodiny a přátel. Já mam v tomto ohledu štěstí, protože moji nejbližší mě buď podporují a nebo alespoň moje rozhodnutí respektují. Například moje ségra Pearl jí v podstatě opačně (paleoliticky) a stejně nám naše rozdílné názory a jídelníčky nestojí v cestě. A co je v dnešní době důležitější než právě vzájemný respekt?

xx

AudreyA ještě malý tip nejen pro vegetariány, vegetariánky, vegany a veganky : 
Útulná a originální kavárna VEG TEG. V Trojicé ulici číslo 8 najdete příjemnou atmosféru a sladké i slané delikatesy, které vynesou vaše chuťové buňky skoro do nebe :). A co ještě? Žádný pokrm neobsahuje palmový olej! 
Už jsem ochutnala tento čokoládový koláč Scotty´s a vynikající koláč s arašídovým máslem a brusinkami. Posledně jmenovaného jsem si musela dát dokonce dva kousky ;).

And a small tip not only for vegetarians and vegans: if you come to Prague (or live here) visit this innovative café called VEG TEG. In Trojická street number 8 you will find a cozy atmosphere and both sweet and salty delicacies that will make your gustatory cells come almost to heaven :). And what else? None of the meals there contains palm oil!
I have already tasted this great Scotty pie and another incredible pie with peanut butter and cranberries. I had to have two pieces of the last one ;).    Photos from FB page VEG TEG 
    Fotky z Facebookové stránky VEG TEG