Pages

Monday, August 26, 2013

Where are your thoughts written?

What would you do if you found out that there is a house condemned for demolition which is used as a place where you can express your thoughts in forms of signs or drawings? Me, Pearl and a blogger Lucy decided to go there and have fun :). And here you can see the result (Lucka´s post from this day on her blog Style Without Limits).
We have met Lucka only recently but it is almost unbeliveable how much we understand each other. We are very grateful to have the honour of knowing her as the original blogger and even more importantly - as a great person.
Btw. what would you write on the walls? Write it in a comment below if you want.


Co byste dělaly, kdybyste zjistily, že existuje dům, který je před svojí demolicí využit jako místo, kde můžete nechat průchod svým myšlenkám a pocitům v podobě nápisů či kreseb? Já, Pearl a blogerka Lucka jsme se tam hned rozběhly zařádit si :). A vy se teď můžete podívat, jak to dopadlo (Lucky post z toho dne na jejím blogu Style Without Limits).
Lucku jsme poznaly teprve nedávno na narozeninové oslavě Pearl, ale je až neuvěřitelné, jak moc jsme si začaly rozumět a jsme tedy nesmírně vděčné, že máme tu čest jí znát jakožto originální blogerku, a především pak jako úžasného člověka.
Mimochodem, pokud chcete, napište nám do komentáře, co byste na zeď "zvěčnili" vy.


xx
Audrey and Pearl
Stay in touch with us! Follow us on Facebook/ Follow us on Instagram/ Follow us on Bloglovin´  
Buďte stále s námi! Následujte nás zde: Facebook/ Následujte nás zde: Instagram/ Následujte nás zde: Bloglovin´Audrey´s sign: NO RACE, NO SIZE, NO AGE - JUST LOVE. Pearl´s sign: All you need is Love.


 
 
 
 
Pearl´s sign: Give peace a chance! + the peace sign (the rest of it-graffitti and so is NOT hers).
 
Audrey´s sign: I ♥ Individualism
 

 
Lucka´s sign: The greates thing you´ll ever learn is just to love and be loved in return.
 
 
 
Uličnickou galerii najdete v ulici Dukelských vězňů.
You will find this gallery in Dukelských vězňů street.
 


 


Sunday, August 18, 2013

Sun&Sky

It was such a beautiful weather that day that it seems there is a poster with an almost cheese sky, what do you think? :) Wallenstein Garden belongs to one of my most favourite places in Prague. I often go there by my self after a working day, sit near a small lake or somewhere in a greenery on a bench, booze the calm atmosphere, just me and my thoughts and the experience of that day. But this time I went there with my BEST friend and blogger Nena and we made some pictures for you. If you also wonder what is Nena´s post like, you can find it here.

I hope you live your summer time to the fullest.


Ten den bylo tak nádherné počasí, že to na některých fotkách vypadá, že je za mnou plakát se snad až kýčovým nebem, co myslíte? Valdštejnská zahrada patří k mým nejoblíbenějším místům v Praze. Často si tam sama zajdu po práci, sednu si k jezírku nebo mezi keře někam na lavičku a nasávám klidnou atmosféru, jen já a moje myšlenky a zážitky toho dne. Tentokrát jsem sem ale zašla s nejlepší kamarádkou a blogerkou Nenou a nafotily jsme pro vás i pár fotek. Jestli jste zvědaví i na Neny příspěvek z toho dne, najdete ho zde.

Doufám, že si naplno užíváte každý letní okamžik.

xx
Audrey 
 
 
This outfit is (at least according to me) kind of "simple and fabulous", little bit vintage style. For instance Audrey Hepburn liked to wear Capri, simple top, shoes with no or just small heels and a headscarf. I hope you like my version at least a little bit :).

Tenhle outfit je (alespoň podle mě) takový "simple and fabulous", trochu ve vintage stylu. Třeba Audrey Hepburn měla ve volných chvilkách v oblibě capri kalhoty, jednoduchý top, boty s maličkým nebo žádným podpatkem a šátkem přes vlasy. Snad se vám aspoň trochu líbí i moje provedení :).

  
Monday, August 12, 2013

Villa Borghese

                                                           
                                                          Greetings from Rome!
                                                                    xxxxx
                                                            Audrey and Pearl
Top with a scene from the movie Roman Holiday in which Audrey runs away on scooter:).
Tričko s potiskem z jedné scény Prázdnin v Římě, ve které Audrey ujíždí na skútru:).


 
Pearl is wearing the blouse (made from thin denim with golden buttons) that is designed and sewed by Pearl. How do you like it?
Pearl má na sobě halenku z jemné džínsoviny se zlatými ozdobami, kterou si sama navrhla a ušila. Jak se vám líbí?

                            Reveal of Marcos - first time on our blog:). Marcos poprvé na blogu:).
Sunday, August 4, 2013

Roman Fountain

Rome is a city made for doing spontaneous things. Just walking around Tiber, bathing in the fountain, have the biggest portion of ice-cream, speak Italian (even if you can´t), taste every kind of pizza, buy two pairs of new shoes, see another museum and gallery and laugh just because you want to...

Řím je prostě město jako stvořené pro dělání spontánních  věci. Jen tak se procházet okolo Tibery, vykoupat se ve fontáně, dát si tu největší porci zmrzliny, mluvit italsky (i když to neumíte), ochutnat všechny druhy pizzy, koupit si dvoje nové boty, projít další muzea a obrazárny a smát se jenom proto, že se vám zrovna chce...

XX
- Pearl