Pages

Monday, October 28, 2013

What´s new with us


Co je nového? Neděli jsme strávily u babičky a oslavovaly její narozeniny. Nikdy nepřestaneme obdivovat, jak je stále aktivní a energická. Ve svých dvaaosmdesáti letech se stará o byt i chatu, řídí auto, podniká sama nejrůznější výlety a nepřestává být chic. Bez podpatků třeba nedá ani ránu (už víte, po kom to máme?). Vždycky říká: "Vždyť já vím, že to lidi nechápou a všichni mi říkají, ať už nosím jen pohodlnou obuv, ale dokud můžu chodit, holky, tak budu nosit svoje podpatky"! Už od malička nás rozesmívá svými vtípky a bláznivými, spontánními nápady a za to jí moc děkujeme.

What´s new with us? We spent this Sunday at our grandma´s celebrating her birthday. We can´t stop admiring how active and spirited she is. In her eighty-two years she takes care of an appartement and cottage, she drives, does many trips and doesn´t stop being chic. Without heels for instance she doesn´t leave home (do you know who we take after in this?). She always says: I know people don´t get it and everyone tells me to wear only comfortable shoes, now. But till I am able to walk, girls, I will rock my heels!" She has been making us laugh with her jokes and crazy spontaneous ideas since we were little and we are grateful to her for that very much.


xx
Audrey and Pearl

Rády bychom vám také ukázaly tuhle novou kosmetickou taštičku Sewlomax z TIFF. Má podle nás ideální velikost, roztomilý design s motivem rudých rtěnek a příjemný materiál. Vybraly jsme si jí, protože milujeme koncept etických módních značek. Sama designérka Sewlomax říká: "(..)Rozhodla jsem se zkombinovat vášeň, zkušenost a dovednost, abych vytvořila atraktivní a vtipnými motivy vyšité etické tašky. Ty vyrábím ve Spojeném království." Pro další produkty a značky, které ctí zásady "organický, veganský, etický, fair trade, recyklovaný, ekologický, přírodní a vyráběný přímo v místě zdroje produktu" klikněte zde: http://tiff.uk.com/ .

We would like to also show you this new make-up bag by Sewlomax from TIFF. It has ideal size, cute design with red lipsticks motive and nice material. We chose it because we love the concept of ethical fashion. The creator says:  "(...) I decided to mix my passion, experience and skill to create attractive and wittily stitched ethical bags which have been created by me in the UK." If you are looking for brands and products  following the principles of "organic, vegan, ethical, fair trade, recycled, eco, natural and manufactured locally to where the product is sourced" click here: http://tiff.uk.com/ .

 
 


           Tady zkouší Audrey skákat v lodičkách :D. Audrey is trying to jump in heels here :D.

Sunday, October 20, 2013

Picnic

   This time there are pictures from last automn picnic in Hvězda Garden. Sunset, soft grass, vintage mood and people you love...
Tentokrát pár fotek z posledního podzimního pikniku ve Hvězdě. Zapadající Slunce, měkká tráva, vintage nálada a lidi, které milujete...
 
Enjoy October!
Přejeme vám krásný říjen!
xx
Audrey and Pearl
 
 

 
 
 

 

Sunday, October 13, 2013

Designblok II.

Here is a post from yesterday´s Prague Designblok. As for fashion shows, the outfits by Hana Zárubová attracted our attention. They are elegant, asymmetrical, original, wearable and inspiring.
We spent yesterday with many interesting people, great bloggers, photographers and other artists: Thomas, Ina, Terka, Péťa, Adam, Kuba, Thomas and Nelson, photographer Alex or dancer Mark...And I have to say that  our lively discussion were most interesting for me. We talked about furs or BMI of models. We can already tell you that me and Pearl are preparing a new project here on the blog which will deal with stereotypes in (not only) fashion world and every one of you can become a part of it. More information later. So there is something to look forward to ;).

Přinášíme vám příspěvek z včerejšího Designbloku. Co se týče přehlídek, zaujaly nás modely Hany Zárubové: elegantní, asymetricky originální, nositelné a inspirující.
Včerejší den jsme strávily se zajímavými osobnostmi, skvělými blogery, fotografy a dalšími umělci:s Tomášem, Inou, Terkou, Péťou, Adamem, Kubou, Tomášem a Nelsonem, fotografem Alexem nebo tanečníkem Markem... A musím říct, že nejzajímavější pro mě asi bylo to, že jsme dost živě diskutovali o nejrůznějších tématech, které tak či onak souvisí s módou, jako třeba pravé kožichy  nebo BMI modelek a už teď vám můžeme prozradit, že v rámci blogu chystáme s Pearl nový projekt, který se bude týkat tematizace stereotypů v (nejen) módním světě a každý z vás se bude moci zapojit. Takže se máte na co těšit :).

Beautiful evening,
Krásný večer,

Vaše Audrey


All pictures taken by the great blogger Tomáš (http://www.tomaspacovsky.cz/).
Vše fotil šikovný bloger Tomáš http://www.tomaspacovsky.cz/.
Hana Zárubová:
Friday, October 11, 2013

Designblok

Our dear readers,
we want to show you few photos from Designblok Premier Fashion Week and our outfits. We are having such a great time: fashion shows, friends, designers, bloggers, cappuccinos, cocktails, outfits, inspiration, and much more. Stay tuned. :)
XX
 Milé čtenářky a milí čtenáři,
chceme vám ukázat pár fotek z Designblok Premier Fashion Week a také naše outfity. Máme se vážně skvěle: přehlídky, přátelé, návrháři, blogeři, kapučína, koktejly, inspirace a ještě mnohem víc. Brzy se zase ozveme. :)
XX
-Audrey and Pearl


   Jsme hrozně rády, že jsme se konečně potkaly s naší oblíbenou blogerkou Inou.
We are so glad that we have finally met our favourite blogger Ina

I am wearing an outfit that we invented with my friend and amazing photographer Cristine. Thanx! :*
Mám na sobě outfit, který jsme vymyslely s kamarádkou a skvělou fotografkou Cristinou. Děkuju! :*


Pearl and Kuba (photographer for Check Czech Fashion)
Pearl a Kuba (fotograf pro Check Czech Fashion)We love Klára Nademlýnská! Perfection. Do you agree with us? 
Milujeme Kláru Nedemlýnskou a její novou kolekci! Prostě dokonalost. Souhlasíte s námi?Sunday, October 6, 2013

Sweets recap!

Who wouldn´t love sweets? Well someone may be not, but that is not our case :). Here are some of our most favourite and delicious desserts we collected for you lately. And here is the good news for all of zou who love sweets as we do: If it would be really true, that we are what we eat, than guess what: we are really sweet! :D

Kdo by neměl rád sladkosti? No, někdo možná ne, ale to není náš případ :). Za poslední dobu jsme pro vás nashromáždily naše nejoblíbenější a nejúžasnější dezerty. A máme také dobrou zprávu pro všechny, kdo stejně jako my, milují sladkosti: Kdyby byla pravda, co se říká, že jsme to, co jíme, pak jsme tedy opravdu sladké osobnosti! :D

Happy funny and sweet Sunday to all!
Všem přejeme zábavnou a sladkou neděli!
xx
Audrey &Pearl

P.S.: A special thanks to all our sweet friends and relatives who give us sweets :)! Without you our lives wouldn´t be so sweet as it is with you...
P.S.: A moc děkujeme všem našim sladkým příbuzným a kamarádům, kteří nás sladkostmi obdarovávají:). Bez vás by nebyl náš život tak sladký jako s vámi...

Italian macroon with ice-cream inside and italian ice-cream.
Italský makronek se zmrzlinou a italská zmrzlina:).
 
    Lollipops from Hradec Králové from our kind grandpa.
    Lízátka z Hradce Králové od našeho hodného dědečka.

                                                                         London Starbucks
                           Sisi dessert my lovely mum and dad brought us from Vienna:).
                           Sisi pusinky, které nám naši hodní rodiče přivezli z Vídně:).

                                        Italian Yogurteria. Italská Yogurteria.

                                                   British lemonade. Britská limonáda.


                                              London cupcakes. Londýnské cupcakes.

                 Belgian pralines from Marcos´s mum. Belgické pralinky od Markovy maminky:).

    Following 3 desserts are from Italy: Následující 3 dezerty jsou z Itálie:                     Fragola macroons that Audrey´s bff Nena brought from Venice.
                     Jahodové trvanlivé makronky Audrey z Benátek přivezla bff Nena.
                                     After 100 years Audrey found this Marc Jacobs Coke light in Ibiza.
                                     Po 100 letech našla Audrey lightku Marc Jacobs na Ibize.

 This little sheep can´t be missing here. She is made from marzipan and it is Audrey´s favourite Czech food:). Tahle ovečka tady nemohla chybět. Je z marzipánu a je to Audrey nejoblíbenější české jídlo:).