Pages

Thursday, December 25, 2014

Have Yourself a Merry Little Chritmas...

Audrey  & Pearl would like to wish you a beautiful and meaningful Christmas and a happy year 2015!
We are already looking for surprises and challenges that a new year is bringing to us and we hope it will be acompanied by health, love and peace for all people around the world.


Audrey & Pearl Vám přejí krásné a hodnotně prožité Vánoce a šťastný rok 2015!
Už teď se těšíme, co za překvapení a výzvy nám nový rok zase přinese a přejeme si, aby ta dobrodružství každého jednotlivce na Zemi provázely zdraví, láska a mír.


                                               And Audrey ´s Christmas outfit can´t be missing :).
                                               A Audrey vánoční outfit nějak nemohl chybět :).
Sunday, December 14, 2014

Who are we?

Když někoho poznáme, snažíme si ho vždy někam zařadit, zaškatulkovat. Jakou nálepku nosíte zrovna vy? Je to poznat asi nejlépe, když si nejste jistí o jakém konkrétním člověku je řeč a protože si nepamatujete jména, tak se jednoduše zeptáte: A to je která? Dotázaný pak odpoví, to je ta...co je divná, ta co nemluví nebo ta co je hloupá. Proč se odsuzujeme tak snadno? A víme jací ti lidé vážně jsou? Samozřejmě, že nevíme. Často si o mně lidé myslí, že jsem slušná. Neříkám, že nejsem, ale nic není černobílé a každý z nás má v sobě více stránek. Tyhle fotky, které vznikly ve spolupráci s fotografy Diana Dalsasso a Chef Roussel, jsou důkazem, že umím být i bad girl. :)

When we get to know someone, we try to classify or categorize that person. What label are you wearing? You can find out when you don't  know about who are others talking about. You don't remember names so you just ask:"who is she?" Then you get the answer, that's the...wierd one, quiet one, ugly one, stupid one. Why do we judge so quickly? And do we really know what  the people are like? Sure we don't know. People often say how decent I am. I do not argue I am not, but nothing is black and white and we all have more sites inside. These pictures created in a cooperation with the photographers Diana Dalsasso and Chef Roussel prove that there's a part of a bad girl inside me, too. :)

XX
-Pearl
Sunday, November 30, 2014

Kiehl's

      Today I would like to show you where I have been working since summer. I am a Kiehl's costumer representative in first shop in Prague. We offer skin care, hair care and body care products. Kiehl's was founded as a pharmacy in year 1851 in New York City East Village. In the boutique we do personal consultations, complete with appropriate product recommendations. Not just once have I seen there some beauty bloggers, who all love this cosmetics. But the best part on my job is a great collective, so we are never bored and there's never lack of jokes, too. Come visit me and discover Kiehl's world!

      Dnes jsem se vám rozhodla ukázat, kde od léta pracuji. Jsem Kiehl's costumer representative v prvním pražském obchodě. Specializujeme se na produkty péče o pleť, tělo a vlasy. Byli jsme založeni jako lékárna v roce 1851 v New Yorku ve čtvrti East Village. Přímo v prodejně nabízíme konzultace pleti a výběr produktů na míru. Nejednou jsem zde potkala nějakého beauty blogera nebo blogerku, kteří všichni tuto kosmetiku milují. Nejlepší na mojí práci je ale skvělý kolektiv, takže se nikdy nenudíme, ani vtípků není nikdy málo. Přijďte se za mnou podívat a objevit svět Kiehl's!
My colleagues Nina, Denisa, Margit, and Tereza (laughing as always)
Moje kolegyně Nina, Denisa, Margit a Tereza (rozesmáté jako vždycky)


And what are the best four products according to Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash that calms your skin down and also heals some imperfections and is especially great for normal to oily skin type.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate with deeply hydrating formula thanks to 15% natural glycerin.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, I just love the smell which keeps me in a great mood whole day.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter is a collection that use Victoria Secret's models and they have a good reason for that. So far I haven´t used a body care so hydrating and light at the same time. Grapefruit is in limited Christmas collection.

A čtyři nejlepší produkty podle Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash je skvělý čistící gel s měsíčkem lékařským, který pleť uklidňuje a hojí případné nedokonalosti. Je vhodný pro normální až mastnější pleť.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate je vysoce hydratační sérum díky 15% glycerinu přírodního původu.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, prostě miluju tu vůni, která mi rozzáří celý den.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter je řada, kterou používají modelky Victoria Secret a mají k tomu dobrý důvod. Tak hydratační a zároveň lehký kosmetický produkt péče o tělo jsem nikdy před tím nezkusila. Grapefruit patří k limitované vánoční kolekci.

Have a great week!
Krásný nový týden!

-Pearl
Sunday, November 9, 2014

Why I love Tosca performance in State Opera

Sunday evening is perfect for opera and great company...I love Tosca so I was very pleased to see its perfect classic adaptation in State Opera (Prague).
Lately there has been this trend of "modernizing" the performances. The result unfortunately (as I repeatedly found out) is tasteless hotchpotch which tries to ingratiate by low attempts of jokes and byputting the story in a time which is a senseless mix of historical periods and modern time.
Luckily that is not the case of Tosca performance in State Opera (Prague) which stays faithful to classic jewels of its genre. I believe that when perfection exists, it isn´t right to change it and try to make it modern, but accept it for what it is is and then one can enjoy it in its beauty.


Nedělní večer je jako stvořený pro operu ve skvělé společnosti...Tosca je pro mě srdcovou záležitostí, proto mě velmi potěšilo její perfektní klasické zpracování ve Státní opeře.
Poslední dobou je trendem snaha "oživit"představení a zavést do něj jakési moderní prvky. Výsledkem bohužel bývá (jak jsem se s velkým zklamáním již mnohokrát přesvědčila) nevkusná slátanina, která se snaží zavděčit přízemními pokusy o vtipy a nevhodným zasazením děje do období, které je jakousi neidentifikovatelnou směsicí různých historických období a současnosti.
To naštěstí není případ představení Tosca ve Státní opeře, která zůstává věrná klasickým klenotům svého žánru. Věřím, že existuje-li dokonalost, není správné ji měnit a "modernizovat", ale chápat ji takovou, jaká je, v kontextu, který k ní patří. A pak si ji člověk může vychutnat v celé její kráse.


xx

Audrey


Btw I´m happy I have managed to create this hair adornment. I wanted it exactly like this: wider than normal headband, creation that you place on the hair without hiding the edges, material: black suede. What do you think about my design?;)
Mimochodem - mám radost, že se mi povedlo vytvořit tuto ozdobu do vlasů. Přála jsem si přesně takovou: širší než běžná čelenka, kreace, která se pokládá na vlasy, přičemž se konce neschovávají, materiál: černý semiš. Co si o mém designu myslíte? ;)

Sunday, November 2, 2014

Rome street style


Today we decided to revive this chilly weather and give you lots of sun and Italian fashion. Pearl was in summer carrying a camera and she tried to capture the spirit of Roman fashion. Because there's really something special about the street style in here. When you walk for example in London you admire the perfection of outfits, in Berlin everyone is just themselves and in Paris everyone is chic. But in Rome? Romans look elegant even taking out the trash. They have the ability to look in though-out outfit just like they have just left house without spending one hour before mirror. And the way gentlemen can wear suits? That's a chapter itself, well take a look!

Dnes jsme se rozhodly oživit trochu to sychravé počasí a dát vám pořádnou dávku italské módy a slunce. Pearl s sebou v létě nosila zrcadlovku a snažila se zachytit římského módního ducha. Na street stylu je tady totiž něco zcela výjimečného. Když se třeba procházíte v Londýně, tak se kocháte promyšleností outfitů, V Berlíně je každý prostě svůj a v Paříži zase chic. Ale v Římě? Římané vypadají elegantně, i když vynáší odpadky. Mají totiž schopnost působit v zcela dokonalému outfitu jakoby právě vyšli z domu a netrávili před odchodem tak hodinu upravováním. A to, jak zdejší páni umí nosí obleky? To je kapitola sama o sobě, podívejte se sami!


Sunday, October 26, 2014

That black labrador girl, autumn and me

Lately there has been many changes in our lives (mostly good ones) and sometimes it seemed like the days were a fast-forward movie. Work, new school (that I love!), unfinished projects, social events, trainings and courses...It was a perfect time to have a relaxing family day. So Neri, our black labrador girl, decided she wanted to do an autumn photo shoot with me and my new wine red bomber jacket from Jus d´Orange - Paris. Why not fulfill her wish? And as you can se we had a lot of fun :D...

Lovely autumn to everyone!

xx


Poslední dobou nastalo v našich životech mnoho změn (většinou dobrých) a byly dny, kdy se mi zdálo, že je svět jako film přetáčený dopředu. Práce, nová škola (super!), projekty čekající na dokončení, společenské akce, semináře a kurzy...Právě proto byl pravý čas na relaxační rodinný den. Neri, naše černá labradorka, se pak rozhodla, že se mnou chce nafotit podzimní příspěvek v mojí nové bordó bomber z Jus d´Orange - Paris. Takže proč bych jí její přání nesplnila? A jak můžete vidět, užily jsme si hodně zábavy :D...

Přeji vám všem nádherný podzim!

Audrey                                              You don´t say! Tell me more....
                                                    Ale nepovídej! Vážně?

                                                             Selfie nb1
                                                               Selfie nb2
                                  Just stay there, honey...      Počkej chviličku....
                                    Neri got away....    Neri zdrhla...


                                    Oh, there you are!♥      Á, tady jsi! ♥

Sunday, October 19, 2014

Fashion show Without Prejudice Part 2 (backstage)

Backstage on a fashion show is a dream of many women and men. Because who wouldn't love to see the beautiful models all around getting dressed, putting on their make-up and making a rehearsal...Well our dressing room was full of cupcakes, pins, chaos, high heels but mainly fun!
Now let me take you BACKSTAGE!

Zákulisí na módní přehlídce je snem mnoha žen i mužů. Kdo by totiž nechtěl nahlédnout tam, kde se krásné modelky a modelové převlékají, nanášejí make-up a zkouší choreografii... Naše šatna byla plná dortíků, špendlíků, jehel, zmatku, podpatků, ale ze všeho nejvíce to byla zábava.
Pojďte se se mnou podívat, vezmu vás teď BACKSTAGE! 
Sunday, October 12, 2014

Fashion Show Without Prejudice part 1

It is exactly seven p.m. and ten minutes on the twenty-sixth of October 2014. Nervousness is peaking, one model has just partly ripped her pants, the other one has not finished her hairstyle yet, the number of spectators is growing, the atmosphere is getting sharper, we are ironing the last dress...
When I recall a day so important to me  - a day of my first fashion show - I remember small details like the atmosphere of people clapping their hands and faces not hiding enthusiasm, my tears of happiness, the garden under the Prague castle which is darkly enlightened and my beautiful models performing cloths. I recall the result of hard work not just mine but all people around me. The result, that I am extremely proud of, because I hope that I managed to do things differently. I presented the collection which fits more sizes. Models were dancing to the original music. Everybody who loves fashion could come and for one evening we didn't judge each other...We were without prejudice!

I want to thank once again for everybody named below, it could not happen without you.
Take a look at first part of pictures and also on my new website
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-Pearl

Je sedm hodin a deset minut 26. září roku 2014, nervozita vrcholí, jedné modelce se natrhnou kalhoty, druhá nemá dodělané vlasy, počet návštěvníků stoupá, atmosféra se vyostřuje, žehlí se poslední šaty...
Když si zavzpomínám na pro mě tak významný den jako je představení své první kolekce, tak se mi vybaví malé detaily jako je atmosféra tleskajících lidí a tváře neskrývající nadšení, moje slzy štěstí, Ledeburská zahrada, která je temně osvícená a v ní moje krásné modelky předvádějící modely. Promítne se mi výsledek tvrdé práce nejen mojí, ale všech lidí okolo mě. Výsledek, na který jsem pyšná, protože se mi doufám povedlo, udělat věci jinak. Představila jsem kolekci, která sluší více velikostem. Modelky tančily na originální hudbu. Přišel každý, koho móda baví a na jeden večer nikdo nikoho neodsuzoval... Byli jsme totiž bez předsudků!

Tomuto výsledku vděčím všem níže jmenovaným, a proto jim ještě jednou vřele děkuji.
Prohlédněte si první část fotek a navštivte také moje nové webové stránky
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-PearlPartners/Partneři akce
Media partner/Mediální partner: Xpose: Nelson Volk, Tomáš Štegmann www.xpose.cz
Moderator/Moderátor: Tomáš Štegmann
Choreography/Choreografie: Kateřina Fojtíková
Photographer of the collection/Fotografie kolekce: Tomáš Štegmann
Photos from show/Fotografie z akce: Marek Novotný, Eliška Muchová, Lucka Pávová
Realization of cloths/Realizace oděvů: Pearl, Radka Eismannová, Helga Brandtlová, Krejčovství Říčany
Fabrics/Látky: Azienda Tessile Romana,  Látky Mráz, Galanterie Flachs Říčany
Make-up artist : Kristina Pospíšilová
Hair stylist: Natálie Brandtlová
Logistics/Logistika: Jan Filip
Models/Modelky: Audrey Brandtlová, Klára Bulíčková, Barbora Filipová, Alexandra Giogasová , Veronika Horáková, Markéta Klimtová,  Veronika Klimtová, Nina Kožešníková, Lenka Krchová,  Eliška Muchová, Tereza Anna Štegmannová, Kristýna Zahradníčková
Assistents/Asistenky: Kristýna Nádvorníková, Aneta Haushalterová, Daniel Odvárko
Camera/Kamera: Pavel Šorel, Stanislav Kadeřábek
Hostesses/Hostesky: Aneta Malinová, Nikola Řeháková, Zuzana Kolací

Special Thanks:
At the first place I would like to thank for all help and support to my family, my boyfriend, all my friends and schoolmates. Thanks to them we managed to create a team and make a dream become reality. 
I also want to thank to palace gardens for enabling holding the fashion show, to Mr. Rudolf Křesťan for the text about Pearl, to studio Flachs for borrowing atelier to make a photo shoot, to Masaryk's grammar school for support and to PHDr. Ladislav Řezníček for allowing the Italian inspiration.

Speciální poděkování:
         Na prvním místě bych zde chtěla poděkovat za pomoc a veškerou podporu své rodině, mému příteli, všem přátelům a spolužákům. Díky nim se nám podařilo utvořit tým a přeměnit sen ve skutečnost.

          Dále vřele děkuji palácovým zahradám za umožnění konání akce, panu Rudolfu Křesťanovi za text o perle, ateliéru Flachs Říčany za zapůjčení prostor na focení, Masarykovu klasickému gymnáziu Říčany za podporu a PHDr. Ladislavu Řezníčkovi za umožnění italské inspirace.

My moderator Tom <3 / Můj moderátor Tom  <3

                                       
                  Can you spot Audrey among the models? :) Najdete mezi modelkami Audrey? :)